Faiz Yemek – Kredi Çekmek Caiz Mi ?

Muhterem Kardaşımız şahsi kanaatimiz  bir Müslümanın hiçbir şekilde faize bulaşmaması gerektiği yönündedir. Hele bir Nur Talebesi azami takvayı esas aldığından şiddetle böyle bir durumdan uzak durmalıdır.İktisad ve kanaatı esas tutup derd-i maişet belasından dolayı böyle durumlardan mahfuz kalır.

                                      Hem Bu tarz fetvalar çok su-i istimale açık olduğundan umuma neşredilmesi de münasip düşmemekle beraber sizin ısrarla sual etmeniz münasebetiyle bazı fıkıh kitaplarında sualinize cevap mahiyetinde şöyle  izahat verilmiştir.

 

Riba’nın Haramlığı

 

SORU: Bugünkü bankalar hakkında dinin görüşü nedir? Yüzde el­li faiz alan mudiler hakkında ne dersiniz? Bu borç alanla, veren arasın­da bir haram mıdır. İkisi de bu günaha ortak mıdırlar?

 

CEVAP: Allah (c.c) ribanın küçüğünü de, büyüğünü de yasaklamış­tır. Kur’an-ı Kerim’de, riba yiyen Yahudilerin cezalandırıldığı bildiril­mektedir:

 

Yahudilerin zulmü sebebiyle, bir de çok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri, menedildikleri halde faiz almaları ve haksız yollar ile insanların mallarını yemeleri yüzünden kendilerine (daha önce) helâl kılınmış bulunan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık. Ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. (Nisa/160-161) Allah (c.c) Rum Suresinde de şöyle buyuruyor:

İnsanların mallarında artsın diye verdiğiniz faiz, Allah katında art­maz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte kat­layanlar o kimselerdir. Evet onlar (sevaplarını) kat kat arttıranlar­dır. (Rum/39)

 

Âl-i İmran suresinde de şöyle buyuruluyor: 

Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. (Âl-i İmran/130) 

Ribanın haramlığını bildiren hüküm Kur’an-ı Kerim’in son inen ayetlerinden olan Bakara Suresinin ayetleridir: 

            Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların “Alım-satım tıpkı faiz gibidir” de­meleri yüzündendir. Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir. Ve artık onun işi Allah’a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, ora­da devamlı kalırlar.

 Allah faizi tüketir. (Faizli malın bereketini giderir.) Sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sev­mez.

 

İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları rableri kalındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler.

Ey iman edenler! Allah’tan korkun, eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terkedin.Şayet yapmazsanız, Allah ve Rasûlü tarafından açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip, vazgeçerseniz, sermayeniz sizin­dir. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.Eğer (borçlu) darlık içinde ise eli genişleyinceye kadar ona müh­let vermek gerekir, eğer bilirseniz alacağınızdan tümüyle vazgeç­meniz sizin için daha hayırlıdır. (Bakara/275-280)

 

Mudinin bankadan aldığı riba az olsun çok olsun faiz sayılır. Her iki taraf da bu haramda ortaktırlar.

 

 Ancak bir kişi Nafakasını temin için ( İslami kaynaklarda, Nafaka; yiyecek, giyecek ve meskendir diye bildiriliyor.)  bankadan borç alma­ya muztar (mecbur) ise, bankaya borçlanmaktan başka bir alternatifi yoksa, o zaman onun için borçlanmaya cevaz vardır. (Eşbah şerhi Uyun-ül-besair) Çünkü “zarar iza­le olunur” ve “zaruretler, haramları mubah kılar.” O zaman da sorum­luluk borç veren tarafa düşer, alana değil. Allah’tan niyaz ediyoruz ki, Allah müslümanları, Yahudiler gibi ribaya (faiz) mübtela kılmasın ve müslümanları bir an önce faiz belasından kurtarsın. Çünkü riba bir çok kişilerin helakına sebep olmuştur.

 

Kaynak Sorulu Cevaplı İslam Fıkhı

 

Tavsiye Edilen

Risale-i Nur’dan Fıkhi Tespitler ve Şer’i Kaideler

KİTABA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN BİLGİSAYAR İNDİRMEK İÇİN İlgili

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: