• Kurban Bayramından Tâ Şuhur-U Selâseye Kadar Gaflet Ve Atalet Hakim Olur

  Aziz, sıddık, muhlis kardeşim! Sana Yirmialtıncı Mektub’un dört mebhasını birden gönderdim. Kendi nüshamdır. Sen benden ziyade lâyıksın. Seninki kayboldu, benimki onun yerine geçsin. Fakat müsvedde halindedir, kusura bakma.   (Hz.Üstad’ın Hulusi Ağabey’e gönderdiği bir mektub fotokopisi. Gayr-ı münteşir.) Aziz, sıddık, muhlis kardeşim! Sana Yirmialtıncı Mektub’un dört mebhasını birden gönderdim. Kendi nüshamdır. Sen benden ziyade lâyıksın. Seninki kayboldu, benimki onun yerine […]

  Kurban Bayramından Tâ Şuhur-U Selâseye Kadar Gaflet Ve Atalet Hakim Olur
 • Faiz çekmek

  Muhterem Kardaşımız şahsi kanaatimiz  bir Müslümanın hiçbir şekilde faize bulaşmaması gerektiği yönündedir. Hele bir Nur Talebesi azami takvayı esas aldığından şiddetle böyle bir durumdan uzak durmalıdır.İktisad ve kanaatı esas tutup derd-i maişet belasından dolayı böyle durumlardan mahfuz kalır.   Hem Bu tarz fetvalar çok su-i istimale açık olduğundan umuma neşredilmesi de münasip düşmemekle beraber sizin ısrarla sual etmeniz münasebetiyle bazı […]

  Faiz çekmek
 • Resimli Vecizeler – 2
 • İSTİKBALDE DİN-İ İSLAMIN HAKİMİYETİ

  İSTİKBALDE DİN-İ İSLAMIN HAKİMİYETİNE DAİR   Hemde itikadımdır ki: İstikbale hüküm sürecek ve her kıt’asındahâkim-i mutlakolacak yalnızhakikat-ı İslâmiyettir. Evet saadet-saray-ı istikbalde taht-nişinhakaik ve maarifyalnız İslâmiyet olacaktır. Onu fethedecekyalnız odur; emareler görünüyorlar… Zira mazi kıt’asında, vahşetâbâd sahralarında hayme-nişin taassub ve taklid; veyahut cehlistan ülkesinde menzil-nişin müzahrefat ve istibdad olanlara, Şeriat-ı Garra’nın galebe-i mutlak ve istilâ-itammına sed ve mani olan sekiz emir, […]

  İSTİKBALDE DİN-İ İSLAMIN HAKİMİYETİ
 • Kur’an da 6666 Ayet mi var ?

  Kur’an’da 6666 Ayet mi var?   14 asır evvel nazil olan ve hükmü ebede kadar sürecek olan Kur’an-ı Azimüşşan, tertibi cihetiyle de hususi bir şekil taşır. 30 cüz, 120 hizb, 114 sûre,6666 ayet ve 300620 harften mürekkeb bir Ezeli hitap… Yukarıda ifade ettiğimiz ve garip bir nokta olan Kur’an’ın 6666 ayet oluşu, çoğumuz tarafından malum olan bir ifadedir. Ancak garipliğine […]

  Kur’an da 6666 Ayet mi var ?
 • RİSALE-İ NUR’DAN FIKHÎ TESPİTLER VE ŞER’İ KAİDELER

  RİSALE-İ NUR’DAN FIKHÎ TESPİTLER VE ŞER’İ KAİDELER   KİTABA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN   BİLGİSAYAR İNDİRMEK İÇİN  

  RİSALE-İ NUR’DAN FIKHÎ TESPİTLER VE ŞER’İ KAİDELER
 • ASRIN MÜCEDDİDİNİ VE ŞAHS-I MANEVÎSİNİ TANIMANIN LÜZÜMU

  ASRIN MÜCEDDİDİNİ VE ŞAHS-I MANEVÎSİNİ TANIMANIN LÜZÜMU Dinsizliğin komitecilikle kazandığı kuvvete karşı, müceddidin de bir şahs-ı manevî olmasının lüzumunu anlatanBediüzzaman Hazretleri şöyle der: «Her asırdadine ve imana tam hizmet eden müceddidler geldikleri gibi, bu acib ve komitecilik ve şahs-ı manevî-i dalaletin tecavüzü zamanında bir şahs-ı manevî müceddid olmak lâzım gelir. Eski zamana benzemez. Şahıs ne kadar da hârika olsa, şahs-ı […]

  ASRIN MÜCEDDİDİNİ VE ŞAHS-I MANEVÎSİNİ TANIMANIN LÜZÜMU
 • ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ

  ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ İbn Ömer (r.a) Peygamber’in (s.a.v) şöyle dediğini nakletti: “Kim tahir/temiz olarak uyursa onun kılları arasında bir melek geceler. Gecenin bir saatinde bu kimse uyanırsa melek onun için şöyle dua eder: Allah’ım felanca kuluna mağfiret et.  O tahir/temiz olarak yattı. ” Senedi  Sahihtir. Ahmed (5/235) Muaz b. Şahin kanalıyla, Terğib (463), Bezar (1/149).    Ebu Umame’den (r.a) merfu […]

  ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ
 • Vesvese

                 VESVESE           13.02.09 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( Kâinatın bütün zerratı -müctemian ve münferiden- lisan-ı acz ve fakr ile vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettikleri Sâni’-i Hakîme hamdler, senalar, şükürler olsun. Ve kâinatın tılsımını açıp, âyâtını keşf ve beyan eden Resulü ile âl ü ashabına ve sair enbiya ve mürselîn […]

  Vesvese
 • Gençlik

     

  Gençlik

GÜNCEL MESELELER »

Kurban

Kurban

KURBAN: Allah’ın rızasını kazanmağa sebep olan şey. Etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vâcib veya sünnet olarak kesilen koyun,...

 • KADER
  KADER

                        KADER                  08.11.13 Cenab-ı Hakk’ın...

 • Kıyamet Alametlerinden Duhan
  Kıyamet Alametlerinden Duhan

  …İmam-ı Ali (R.A.) onuncu mertebe-i ta’dadında onuncu sure olarak ve kıyamet ve leyle-i berata bakan وَبِسُورَةِ...

 • Yılbaşı Kutlaması
  Yılbaşı Kutlaması

  Tevrat,İncil ve Zebur’un ibareleri; Kur’an gibi i’cazları olmadığından, hem mütemadiyen...

KUR’AN-I KERİM »

Kur’an

Kur’an

Fesahat: Sözün; lâfız, mâna ve âhenk itibariyle kusursuz olmasıdır. Fasâhatin daha yüksek derecesine belâgat denir ki; fasih bir sözün, yerine ve adamına göre...

Hz.PEYGAMBER (A.S.M) »

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2013-07-08 08:23:50Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

HANIMDAN SAHABE OLURMU ?

ASHÂB Peygamber Efendimize iman ederek O’nu gören ve müslüman olarak ölen kimseler. Lügat itibariyle ashab, arkadaş manasına gelen “sâhib” kelimesinin...

SIKÇA SORULANLAR »

Kur’an da 6666 Ayet mi var ?

Kur’an da 6666 Ayet mi var ?

Kur’an’da 6666 Ayet mi var?   14 asır evvel nazil olan ve hükmü ebede kadar sürecek olan Kur’an-ı Azimüşşan, tertibi cihetiyle de hususi bir şekil taşır....