Take a fresh look at your lifestyle.

ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ

0

ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ

        İbn Ömer (r.a) Peygamber’in (s.a.v) şöyle dediğini nakletti: “Kim tahir/temiz olarak uyursa onun kılları arasında bir melek geceler. Gecenin bir saatinde bu kimse uyanırsa melek onun için şöyle dua eder: Allah’ım felanca kuluna mağfiret et.  O tahir/temiz olarak yattı. ” Senedi  Sahihtir.

Ahmed (5/235) Muaz b. Şahin kanalıyla, Terğib (463), Bezar (1/149).

        Ebu Umame’den (r.a) merfu olarak rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Kim zikrederek ve tahir olarak/ abdestli yatar sonra gece uyanırsa Allah’tan dünyaya ve ahirete dair ne isterse Allah onun isteğini verir. ”

Ebu Davud (5042), İbn Mace (3881)

        Abdestli olarak uyuyan kimse, gece ibadet eden ve gündüz oruç tutan gibidir.”

Ramuz el-Hadis, Nu:238/6

        “Bir kimse abdestli yatar ve o gece ölürse şehid olarak ölür.”

Ramuz el-Hadis, Nu:411/1

Cevap bırakın