Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

İMANİ MESELELER

Risale-i Nur’dan İmani Meseleler – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

Adem (Hiçlik) ’in Cehennem’den Eşeddiyeti

Adem (Hiçlik) ’in Cehennem’den Eşeddiyeti Çünki bir daha dönmemek üzere zeval ise; şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nıkmete ve aklı, meş'um bir âlete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikat-ı rahmetin intifası lâzımgelir.

Günah nedir?

GÜNAH:f. Cezayı gerektiren amel. Dine aykırı iş. Allah'ın emirlerine uymayan hareket.  Kebire. C.) Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebairin sıralanışı:-Allah'ı inkâr etmek.-Allah'a şirk koşmak.-Kat'iyyen sâbit olan dini bir hükme…

Allah’a İman Mevzuu 1

MUKADDEME Allah’a iman mes’elesinin isbatından önce, bu mevzuya aid bazı esasları ele alıyoruz:   1. İman, herkesin kabul etmesi zaruri olacak kadar bedihi olmaz. 2. İmanın azametli mes’elelerini dar akıllar ihata edemeyip istib’ad ile…

A’yan-ı Sâbite

1- A’yan-ı sâbite tabir edilen mevcudat-ı ilmiye 2- A’yan-ı sâbite ile alâkalı bazı kısımlar 3- Mevcudat-ı ilmiye ilm-i İlâhîde ezelî olmakla beraber, müstakil bir vâcib vücuda sahib değildir (Bak: Levh-i mahfuz- Vücud-u haricî-

Hz İsa (As)’ın Nüzülüne İnanmak Vacib Midir?

...Hadis-i sahihte rivayet edilen, “Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın geleceğini ve şeriat-i İslâmiye ile amel edeceğini, Deccalı öldüreceğini” imanı zayıf olanlar istib’ad ediyorlar. Onun hakikati izah edilse, hiç istib’ad yeri kalmaz. Şöyle…

Kader Nedir ? Kader Değişir mi ?

Cenab-ı Hakk’ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sair geleceğini ve geçmişini ezelden bilip, levh-i mahfu­zunda takdiri ve yazması, yani takdir-i İlahî manalarındadır. Kader kelimesi (kadr) kökündendir. Kadr kökü…