İMANİ MESELELER

Gaflet Nedir ? Ne Zaman Gaflet Basar ?

Aziz, sıddık, muhlis kardeşim! Sana Yirmialtıncı Mektub’un dört mebhasını birden gönderdim. Kendi nüshamdır. Sen benden ziyade lâyıksın. Seninki kayboldu, benimki onun yerine geçsin. Fakat müsvedde halindedir, kusura bakma.   (Hz.Üstad’ın Hulusi Ağabey’e gönderdiği bir mektub fotokopisi. Gayr-ı münteşir.) Aziz, sıddık, muhlis kardeşim! Sana Yirmialtıncı Mektub’un dört mebhasını birden gönderdim. Kendi nüshamdır. Sen benden ziyade lâyıksın. Seninki kayboldu, benimki onun yerine …

Devamı »

Kader Nedir ? Kader Değişir mi ?

Cenab-ı Hakk’ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sair geleceğini ve geçmişini ezelden bilip, levh-i mahfu­zunda takdiri ve yazması, yani takdir-i İlahî manalarındadır. Kader kelimesi (kadr) kökündendir. Kadr kökü ise, ayarlamak, kıymetini bil­mek, daraltmak, gücü yetmek, ölçülü ve maksada uygun muayyen şekil vermek ve muayyenlik gibi manalara gelir. Kadir: kudretli; makdur: kaderlenmiş; takdir: bir şeye kaderini …

Devamı »

Allah’a İman Mevzuu 1

MUKADDEME Allah’a iman mes’elesinin isbatından önce, bu mevzuya aid bazı esasları ele alıyoruz:   1. İman, herkesin kabul etmesi zaruri olacak kadar bedihi olmaz. 2. İmanın azametli mes’elelerini dar akıllar ihata edemeyip istib’ad ile inkara düşmemelerine dairdir. 3. Nokta-yı nazar, mana-yı harfi ve nazar-ı insaf. Yani: “Bakış tarzı ve niyet” mes’elesidir. Çalışmanın Sonunda verilen Lügatçedeki kelimeler, paragraflardaki altı çizilmiş olan …

Devamı »

Altı İman Esası

Allah’a iman mes’elesinin isbatındanönce, bu mevzuya aid bazı esasları ele alıyoruz:    1. İman, herkesin kabul etmesi zaruriolacak kadar bedihi olmaz. 2. İmanın azametli mes’elelerini dar akıllar ihata edemeyip istib’ad ile inkara düşmemelerine dairdir. 3. Nokta-yı nazar, mana-yı harfi ve nazar-ı insaf. Yani: “Bakış tarzı ve niyet” mes’elesidir. İMANIN BİRİNCİ ESASI ALLAH’A İMANDIR Allah’a iman mes’elesinin isbatındanönce, bu mevzuya aid …

Devamı »

Günah

GÜNAH:f. Cezayı gerektiren amel. Dine aykırı iş. Allah’ın emirlerine uymayan hareket.  Kebire. C.) Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebairin sıralanışı:-Allah’ı inkâr etmek.-Allah’a şirk koşmak.-Kat’iyyen sâbit olan dini bir hükme inanmamak.-Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek.-Allah’ın cezasından, mekrinden ve azabından emin olmak.-Günah üzerinde ısrar etmek. GÜNAH  26.07.02 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  وَ بِهِ نَسْتَعِينُ  اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا …

Devamı »

Allah’a İman Mevzuu 2

Herşey herşeyinde ve her şe’ninde tek bir Hâlık-ı Zülcelal’e muhtaçtır. Evet kâinattaki mevcudata bakıyoruz ve görüyoruz ki: Za’f-ı mutlak içinde bir kuvvet-i mutlaka tezahüratı var. Ve acz-i mutlak içinde bir kudret-i mutlakanın âsârı görünüyor. Meselâ nebatatın tohumlarında ve köklerindeki ukde-i hayatiyelerinin intibahları zamanında gösterdikleri hârika vaziyetleri gibi. 102- (Ondördüncü Pencere) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ٭ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ …

Devamı »

Hz İsa (As)’ın Nüzülüne İnanmak Vacib Midir?

…Hadis-i sahihte rivayet edilen, “Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın geleceğini ve şeriat-i İslâmiye ile amel edeceğini, Deccalı öldüreceğini” imanı zayıf olanlar istib’ad ediyorlar. Onun hakikati izah edilse, hiç istib’ad yeri kalmaz. Şöyle ki:… (Mektubat 56 ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   ­وَ بِهِ نَسْتَعِينُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اۤلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ     HZ …

Devamı »

İman Nedir? Mahiyeti Nasıldır?

İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur. İMAN İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur. Sual: Avam-ı nâstan, hakaik-i diniyeyi tabir eden ancak yüzde birdir? Cevab: Tabir etmemesi, bilmemesine delil olamaz. Evet çok defa …

Devamı »

A’yan-ı Sâbite

1- A’yan-ı sâbite tabir edilen mevcudat-ı ilmiye 2- A’yan-ı sâbite ile alâkalı bazı kısımlar 3- Mevcudat-ı ilmiye ilm-i İlâhîde ezelî olmakla beraber, müstakil bir vâcib vücuda sahib değildir (Bak: Levh-i mahfuz- Vücud-u haricî- Vücud-u ilmî) Muhteva   1- A’yan-ı sâbite tabir edilen mevcudat-ı ilmiye 2- A’yan-ı sâbite ile alâkalı bazı kısımlar 3- Mevcudat-ı ilmiye ilm-i İlâhîde ezelî olmakla beraber, müstakil …

Devamı »

Ahirzaman Fitneleri

          İslâmiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir.Kur’an ve Hadîs ihbar-ı gaybî ile, ehl-i imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş.K.L 187 p1 AHİRZAMAN FİTNELERİ  İslâmiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir.Kur’an ve Hadîs ihbar-ı gaybî ile, ehl-i imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş.K.L 187 p1………     Sual:“Fitne-i âhirzaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine …

Devamı »