Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

SIKÇA SORULANLAR

Risale-i Nur’dan Sıkça Sorulanlar – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

Risale-i Nurları Yazmak

Sual : Risale-i Nur’ları yazmak ; bir saati bir sene nafile ibadeti kazandıran tefükkürî ibadet gibidir ,gibi cümlelerden yola çıkarak;günümüzde risaleler matbaalarda basılmakta ve çok sayıda her yerde temin edilebilecek vaziyette iken biz…

Kur’an da 6666 Ayet mi var ?

  14 asır evvel nazil olan ve hükmü ebede kadar sürecek olan Kur’an-ı Azimüşşan, tertibi cihetiyle de hususi bir şekil taşır. 30 cüz, 120 hizb, 114 sûre,6666 ayet ve 300620 harften mürekkeb bir Ezeli hitap… Yukarıda ifade ettiğimiz ve…

Yılbaşı Kutlaması

Yılbaşı Kutlaması Tevrat,İncil ve Zebur'un ibareleri; Kur'an gibi i'cazları olmadığından, hem mütemadiyen tercüme tercüme üstüne olduğundan, pek çok yabanî kelimeler içlerine karıştı. Hem müfessirlerin sözleri ve yanlış tevilleri, onların…

Hüsnü Zan, Adem-i İtimad Meselesi

Hüsn-ü zann kelime manası olarak “güzel düşünce” anlamına gelirken; ıstılahî manada, bir kişinin iyi niyetli olduğunu veya vukua gelen bir hadisenin güzel sonuçlar getireceğini düşünmeyi ifade eder. HÜSN-Ü ZAN, ADEM-İ İTİMAD MESELESİ

Kur’an-ı Kerim Meali Okumak Caiz midir?

Kur'an-ı Kerim Meali Okumak Caiz midir? Kur'an-ı Kerim'i Tercüme Etmek Caiz midir? Mühim bir sual: Bazı ehl-i tahkik derler ki: Elfaz-ı Kur'aniye ve zikriye ve sair tesbihlerin herbiri müteaddid cihetlerle insanın letaif-i maneviyesini…

Hanımdan Sahabe Olur mu?

ASHÂB Peygamber Efendimize iman ederek O'nu gören ve müslüman olarak ölen kimseler. Lügat itibariyle ashab, arkadaş manasına gelen "sâhib" kelimesinin çoğuludur. İslâm ıstılâhında "Hz. Peygamber'in arkadaşları" için, daha geniş…

Nur Talebesi Risale-i Nurdan Başka Eser Okur Mu?

…Kat'î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Evet onbeş sene yerine, onbeş haftadaRisale-i Nur o yolu kestirir, iman-ı hakikîye îsal eder…K.L…

Kadınlarda Haya Duygusu Nasıl Olmalı?

Haya gibi duygular, inanıp benimseyerek yaşanan dinî hayatın, yani şeair denen İslâm adetlerine uymanın neticesiolarak gelişir. Günümüzde münafık cereyanlar tarafından aşılanan ve alıştırılan İslâm âdabına aykırı yaşayış, ahlâkı tahrib edip…