Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

MESLEK DÜSTURLARI

Şu kâinattaki mevcudatın birbirine teavünü, tecavübü, tesanüdü gösterir ki; umum mahlukat, birtek Mürebbi’nin terbiyesindedirler. Birtek...
Tarikat -9-10) 9- NUR TALABESİ RİSALE-İ NUR HARİCİNDE BİR NUR ARAMAZ Nur talebelerinin, Risale-i Nur’un...
Tarikat -5 5- RİSALE-İ NUR SAHABE MESLEĞİDİR Bediüzzaman hazretleri Risale-i Nur mesleğinin zuhurunu Mesnevi-i Nuriye’de...
SADAKAT: Bir kimseye Allah için kalben bağlılık, Vefadarlık. *Bir mesleğin dustur ve kaidelerine hiç tasarruf...
DERSHANE HİZMETLERİ ESASI Üstadımız on sene evvel işaret ve büyük menfaatini beyan ettiği Nur medreselerinin...
…İman hizmeti, iman hakaikı, bu kâinatta herşeyin fevkindedir;hiç bir şeye tâbi’ ve âlet olamaz. Fakat...
…Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kırba denilen deriden bir kap sudan abdest aldı, sonra elini içine...
Sual : Risale-i Nur’ları yazmak ; bir saati bir sene nafile ibadeti kazandıran tefükkürî ibadet...
SUAL: Risale-i Nur Hizmetinde insanlardan aidat adı altında para toplamak doğrumudur. Üstad’ımız hayatı boyunca insanlardan...
Sual: ”Salahaddin hususî, kendine ait bir mes’eleyi soruyor. Dünya, hayat-ı içtimaiyeye bağlanmak istiyor. Madem o...
FEDAKARLIK: Dâvası uğruna canını ve herşeyini feda eder derecesinde, her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs...
Risale-i Nur hizmetinde temel teşkil eden ve aşağıda kısmen tesbitleri yapılmış olan meslek düsturla­rının değiş­mezliği...
İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet...
SEBAT: Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak. Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette,...