Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

MESLEK DÜSTURLARI

FEDAKARLIK: Dâvası uğruna canını ve herşeyini feda eder derecesinde, her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs...
Sual : Risale-i Nur’ları yazmak ; bir saati bir sene nafile ibadeti kazandıran tefükkürî ibadet...
Sual: ”Salahaddin hususî, kendine ait bir mes’eleyi soruyor. Dünya, hayat-ı içtimaiyeye bağlanmak istiyor. Madem o...
SADAKAT: Bir kimseye Allah için kalben bağlılık, Vefadarlık. *Bir mesleğin dustur ve kaidelerine hiç tasarruf...
DERSHANE HİZMETLERİ ESASI Üstadımız on sene evvel işaret ve büyük menfaatini beyan ettiği Nur medreselerinin...
…İman hizmeti, iman hakaikı, bu kâinatta herşeyin fevkindedir;hiç bir şeye tâbi’ ve âlet olamaz. Fakat...
İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet...
Şu kâinattaki mevcudatın birbirine teavünü, tecavübü, tesanüdü gösterir ki; umum mahlukat, birtek Mürebbi’nin terbiyesindedirler. Birtek...
…Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kırba denilen deriden bir kap sudan abdest aldı, sonra elini içine...
Tarikat -5 5- RİSALE-İ NUR SAHABE MESLEĞİDİR Bediüzzaman hazretleri Risale-i Nur mesleğinin zuhurunu Mesnevi-i Nuriye’de...
Risale-i Nur hizmetinde temel teşkil eden ve aşağıda kısmen tesbitleri yapılmış olan meslek düsturla­rının değiş­mezliği...
SUAL: Risale-i Nur Hizmetinde insanlardan aidat adı altında para toplamak doğrumudur. Üstad’ımız hayatı boyunca insanlardan...
Tarikat -9-10) 9- NUR TALABESİ RİSALE-İ NUR HARİCİNDE BİR NUR ARAMAZ Nur talebelerinin, Risale-i Nur’un...
SEBAT: Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak. Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette,...