Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

MESLEK DÜSTURLARI

Risale-i Nur’dan Meslek Düsturları – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

Tarikat -5-6-7-8 Risale-i Nur Sahabe Mesleğidir

Tarikat - 5 5- RİSALE-İ NUR SAHABE MESLEĞİDİR         Bediüzzaman hazretleri Risale-i Nur mesleğinin zuhurunu Mesnevi-i Nuriye'de şöyle anlatılır;         Kırk elli sene evvel Eski Said, ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket…

Meslek Düsturlarının Değişemezliği

Meslek Düsturlarının Değişemezliği Risale-i Nur hizmetinde temel teşkil eden ve aşağıda kısmen tesbitleri yapılmış olan meslek düsturlarının değişmezliği de bir esastır.       Hakiki keyfiyete medar ve Risale-i Nur'un hizmet hayatında…

Hizmet İçin Para Toplama

        SUAL: Risale-i Nur Hizmetinde insanlardan aidat adı altında para toplamak doğrumudur. Üstad'ımız hayatı boyunca insanlardan istiğna etmiştir kimse bunu inkar edemiyor. Ama para toplarken bunu kendi adımıza değil hizmet adına…

Tarikat (9-10)

Tarikat (9-10)          9- NUR TALABESİ RİSALE-İ NUR HARİCİNDE BİR NUR ARAMAZ        Nur talebelerinin, Risale-i Nur'un yüksek, kıymetdar hizmet-i imaniyesine kanaat edip başka dairelerle meşgul olmadıklarını belirten Bediüzzaman…

Sebat ve Metanet Esası

Sebat ve Metanet Esası         SEBAT: Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak. Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah'a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak. Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir…

Azami Fedakarlık

Azami Fedakarlık         FEDAKARLIK: Dâvası uğruna canını ve herşeyini feda eder derecesinde, her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, sebat etme.         ...o Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, dünyaya geldiği dakikada…

Bu Zamanda Da Risale-i Nurları Yazmak Gerekir Mi?

Bu Zamanda Da Risale-i Nurları Yazmak Gerekir Mi? Sual : Risale-i Nur’ları yazmak ; bir saati bir sene nafile ibadeti kazandıran tefükkürî ibadet gibidir, gibi cümlelerden yola çıkarak; günümüzde risaleler matbaalarda basılmakta ve çok

Has Talebelere Verilen Evlilik İzni

Has Talebelere Verilen Evlilik İzni         Sual: "Salahaddin hususî, kendine ait bir mes'eleyi soruyor. Dünya, hayat-ı içtimaiyeye bağlanmak istiyor. Madem o haslar içindedir, kat'iyyen Risale-i Nur'un hizmetine zararı varsa,…

Sadakat

Sadakat         SADAKAT: Bir kimseye Allah için kalben bağlılık, Vefadarlık. *Bir mesleğin dustur ve kaidelerine hiç tasarruf etmeden ve tereddütsüz olarakbağlılık. Dustur ve tavsiyeleri tasarrauf etmeden aynen kabul edip bilfiil…