HZ. PEYGAMBER (A.S.M)

HANIMDAN SAHABE OLURMU ?

ASHÂB Peygamber Efendimize iman ederek O’nu gören ve müslüman olarak ölen kimseler. Lügat itibariyle ashab, arkadaş manasına gelen “sâhib” kelimesinin çoğuludur. İslâm ıstılâhında “Hz. Peygamber’in arkadaşları” için, daha geniş kapsamıyla Resulullah’ı gören müminler için kullanılmıştır. Sahabî ve çoğulu olan sahabe terimleri de aynı manayı ifade eder. Sahabî sayılabilmek için az da olsa Resulullah ile görüşmek şarttır. Bu sebeple Hz. Peygamber …

Devamı »

Peygamberimizin (A.S.M) Manevî Şahsiyeti

“Şu kâinatın Hâlikı, her nev’de bir ferd-i mümtaz ve mükemmel ve cami’ halkedip, o nev’in medar-ı fahri ve kemali yapar. Elbette esmasındaki İsm-i A’zam tecellisiyle, bütün kâinata nisbeten mümtaz ve mükemmel bir ferdi halkedecek. Esmasında bir İsm-i A’zam olduğu gibi, masnuatında da bir ferd-i ekmel bulunacak ve kâinata münteşir kemalatı o ferdde cem’edip, kendine medar-ı nazar edecek.   “Şu kâinatın …

Devamı »

Hz.Peygamber A.S.M Nasıl Bu Alemin Hem Çekirdeği Hem Meyvesi Oluyor?

Sual: “Bu âlemin hem çekirdeği hem meyvesi O’dur.”( Mektubat 308 ) İfedesine göre Hz.Peygamber S.A.V nasıl hem meyve hem de çekirdek oluyor? Bu âlem yaratılmazdan önce her şey yokluk karanlığında idi.Zat-ı Vacibül Vucuddan başka hiçbir şey yoktu, ne kalem, ne levh, ne arş, ne hamele-i arş olan melekler, ne kürsi, ne diğer melekler, ne gökler ve ne de yerler... Cenâb-ı …

Devamı »

Levlake Hadisi

Ey kardeş! Eğer hikmet-i âlemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını ve hakikat-ı salâtın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsilî hikâyeciğe bak:   LEVLAKE   Ey kardeş! Eğer hikmet-i âlemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını ve hakikat-ı salâtın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsilî hikâyeciğe bak:                       Bir zaman bir sultan varmış; servetçe onun …

Devamı »

Peygamberimizin (A.S.M.) Manevî Şahsiyeti

 “Şu kâinatın Hâlikı, her nev’de bir ferd-i mümtaz ve mükemmel ve cami’ halkedip, o nev’in medar-ı fahri ve kemali yapar. Elbette esmasındaki İsm-i A’zam tecellisiyle, bütün kâinata nisbeten mümtaz ve mükemmel bir ferdi halkedecek. Esmasında bir İsm-i A’zam olduğu gibi, masnuatında da bir ferd-i ekmel bulunacak ve kâinata münteşir kemalatı o ferdde cem’edip, kendine medar-ı nazar edecek. O ferd her …

Devamı »

Külliyatta Esma Ve Sıfat-ı Nebi (a.s.m)

1)Muhbir-i Sadık (A.S.M) (M.57) 2)Zât-ı Ekrem (A.S.M) (M.90) 3)Zât-ı Mübarek (A.S.M) (M.96) ESMA VE SIFAT-I NEBİ (A.S.M) 1)Muhbir-i Sadık (A.S.M) (M.57) 2)Zât-ı Ekrem (A.S.M) (M.90) 3)Zât-ı Mübarek (A.S.M) (M.96) 4)Zât-ı Nuranî (A.S.M) (M.98) 5)Muhammed-i Arabî (A.S.M) (M.104) 6)Zât-ı Kudsî (A.S.M) (M.110) 7)Hoca-i Kâinat (A.S.M) (M.118) 8)Fahr-i Âlem (A.S.M) (M.118) 9)Muhammed-ül Emin (A.S.M) (M.135) 10)Seyyid-ül Âlemîn (A.S.M) (M.135) 11)Sultan-ı Levlak (A.S.M) …

Devamı »