KUR’AN-I KERİM

Kur’an da 6666 Ayet mi var ?

  14 asır evvel nazil olan ve hükmü ebede kadar sürecek olan Kur’an-ı Azimüşşan, tertibi cihetiyle de hususi bir şekil taşır. 30 cüz, 120 hizb, 114 sûre,6666 ayet ve 300620 harften mürekkeb bir Ezeli hitap… Yukarıda ifade ettiğimiz ve garip bir nokta olan Kur’an’ın 6666 ayet oluşu, çoğumuz tarafından malum olan bir ifadedir. Ancak garipliğine garabet katmış olan bir nokta …

Devamı »

Kur’an Nedir ? Tarifi Nasıldır ?

Fesahat: Sözün; lâfız, mâna ve âhenk itibariyle kusursuz olmasıdır. Fasâhatin daha yüksek derecesine belâgat denir ki; fasih bir sözün, yerine ve adamına göre söylenmesidir. Belagat: Hitâbettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatlı güzel söz söyleme san’atı. maani, beyan, bedi’ diye üç kısma ayrılır. Fesahat: Sözün; lâfız, mâna ve âhenk itibariyle kusursuz olmasıdır. Fasâhatin daha yüksek derecesine belâgat denir …

Devamı »

Cennet Nedir? Cennet Yaşamı Nasıl ?

Yani: “İman eden ve iyi işler işleyen mü’minlere beşaret ver ki, altında nehirler akan Cennetler onlarındır. O Cennetlerden bir meyve yedikleri zaman; bu, bundan evvel yediğimiz meyvedir derler. Birbirine benzer bir surette rızıkları getirilip verilir. Ve o Cennetlerde onlar için temiz kadınlar vardır. Ve onlar o Cennetlerde de daimî bir şekilde kalacaklardır.” İşarat-ul İ’caz 139 p1 Yani: “İman eden ve …

Devamı »

Risale-i Nur’da Beyan Edilen Kur’an’ın Kırk Vech-i İ’cazı

Kur’an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur’an kendi kendine müdafaa edecek. Ve Kur’ana hücum edilecek,i’cazı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu i’cazın bir nev’ini şu zamanda izharına, haddimin fevkınde olarak, benim gibi bir adam namzed olacak ve namzed olduğumu anladım.Mektubat 368 p1 RİSALE-İ NUR’DA BEYAN EDİLEN   KUR’AN’IN KIRK VECH-İ İ’CAZI     Eski Harb-i Umumî’den evvel ve evâilinde, bir …

Devamı »