Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

RİSALE-İ NUR

Risale-i Nur Dersleri – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ         ...İstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde, istikbalden haber veren İmam-ı Ali (R.A.) ve Gavs-ı A'zam (K.S.) dahi, aynen hem bu asrımıza, hem o asra bakıp…

Bir Tek Gayemiz Vardır

Bir Tek Gayemiz Var Bir tek gayemiz var; O da bu ahirzaman fitnesinde,ümmeti Muhammediyeyi (S.A.V) sahili selamete çıkaracak olan Risale-i Nur'un intişarı ile Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi (R.A)'ın meslek ve meşrebinin ilk…

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ-1

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ-1         ...İstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde, istikbalden haber veren İmam-ı Ali (R.A.) ve Gavs-ı A'zam (K.S.) dahi, aynen hem bu asrımıza, hem o asra bakıp…

Lahikaların Ehemmiyyeti

Lahikaların Ehemmiyyeti         Üstad Hazretleri ,Nur talebeleri genişliğinde yapılan mektuplaşmaların toplandığı Yirmiyedinci muktubu, bir müzakere salonuna benzetip der ki:         "Şu risale (*), bir meclis-i nuranîdir ki, Kur'an'ın…

İSTİKBALDE DİN-İ İSLAMIN HAKİMİYETİNE DAİR

  Hem de itikadımdır ki: İstikbale hüküm sürecek ve her kıt'asında hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir. Evet saadet-saray-ı istikbalde taht-nişin hakaik ve maarif yalnız İslâmiyet olacaktır. Onu fethedecek yalnız…

BEDİÜZZAMAN’IN RESMİ NÜFUS KAYITLARI

BEDİÜZZAMAN'IN RESMİ NÜFUS KAYITLARI Bediüzzaman ve ailesinin nüfus bilgileri ile ilgili olarak Devlet kayıtlarında ciddi manada verilere rastlayamıyoruz.Nedenine gelince,eski nüfus kayıtları yeni kabul edilen Latin harflerine…

Gençlik Hevesatı

Kastamonu Lahikası Gayr-i Münteşir Mühim Bir Parça بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ         Nev-i beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe-i istikbal ve akibet-bînlik adesesiyle, gayet şaşaalı bir gece bayramında, hapishane…

Tesanüd Nedir

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ TESANÜD Bir gaye etrafında…

AYASOFYANIN İBADETE AÇILMASI

AYASOFYANIN İBADETE AÇILMASI Bediüzzaman Hazretlerinin 1950-1960 yıllarının başbakanı olan merhum Adnan Menderese yazdığı mektubundaki isteklerinden Ezanı Muhammedi isteği tam manasıyla gerçekleşmiştir. Risale-i Nurun neşri ise kısmen…

Üstad’ın Gizli İsmi

ÜSTADIN GİZLİ İSMİ Hadîs-i sahihte rivayet edilen: "Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın geleceğini ve şeriat-ı İslâmiye ile amel edeceğini, Deccal'ı öldüreceğini" imanı zaîf olanlar istib'ad ediyorlar. Onun hakikatı izah edilse, hiç istib'ad…

Çocuk Derlemesi 1

Çocuk Derlemesi 1 Saraya Benzetilen Bir İnsanın Şahsında Çeşitli İnsan Tabakalarının Vazifelerine Bakan Temsilî Bir Bahis:         "…Baktım ki,o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum, gayet şenlik, parlak bir…

Risale-i Nur’dan Şükür Dersi

                       ŞÜKÜR 1                                         4/.10.4.09                                  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ     ( Kâinatın bütün zerratı -müctemian ve münferiden- lisan-ı acz ve fakr ile…

Kısm-ı Sani Tabiri ile Ne Kasdediliyor

Kısm-ı Sani Tabiri ile Ne Kasdediliyor         Muhterem kardaşımız; Kur'an Zariyat suresi 49. Ayet-i kerimede "Hem her şeyden iki çift yarattık ki düşünesiniz" diye bildirildiği üzere Cenab-ı Mevla mahlukatı birbirlerini tamamlayacak…

İNSAN KILIĞINDA HAYVAN VE MELEKLER

İNSAN KILIĞINDA HAYVAN VE MELEKLER         Hayalin ile Nurşin Karyesi'ndeki Seyda (K.S.) hazretlerinin meclisine git. Ve o zatın sohbet-i kudsiyesi ile orada izhar edilen İslâm medeniyetine bir bak! O zat-ı kerimin irşadıyla, fukara…

Derd-i Maişet

DERD-İ MAİŞET 13.11.12         Beşincisi: Risale-i Nur'un bir talebesi, Risale-i Nur'a çalışamadığının bir sebebi, derd-i maişetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Biz de ona dedik: Risale-i Nur'a çalışmadığın için derd-i maişet sana…

Kadınlar

Kadınlar 09.03.07         ( Kâinatın bütün zerratı -müctemian ve münferiden- lisan-ı acz ve fakr ile vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettikleri Sâni'-i Hakîme hamdler, senalar, şükürler olsun. Ve kâinatın tılsımını açıp, âyâtını…

Bazı Eserlerin Nur’lara Perde Olması

BAZI ESERLERİN RİSALE-İ NUR'A PERDE OLMASI                                                                                                05-10-98         Risale-i Nur dairesinde bulunanlar fikir mahsulü olan eserleri, ilham eseri…