Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

RİSALE-İ NUR

Risale-i Nur Dersleri – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

Vesvese

               VESVESE           13.02.09 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( Kâinatın bütün zerratı -müctemian ve münferiden- lisan-ı acz ve fakr ile vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettikleri Sâni'-i Hakîme hamdler, senalar,…

Risale-i Nur Talebesi Olmanın Kazançları

Risale-i Nur Talebesi Olmanın Kazançları         Risale-i Nur'a intisab eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, Risale-i Nur talebesi ünvanını alır. Ve o…

Şükür – 2

Şükür 2 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( Kâinatın bütün zerratı -müctemian ve münferiden- lisan-ı acz ve fakr ile vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettikleri Sâni'-i Hakîme hamdler, senalar, şükürler olsun. Ve kâinatın…

Bediüzzaman ve Kürd Meselesi

BEDİÜZZAMAN VE KÜRD MESELESİ         Günümüzde çokça medarı bahs olan "Kürd meselesi", bu vatan evladının kabil-i iltiyam olmayan bir yarası haline gelmiştir. Bu yaranın kapanması  için muhtelif çalışmalar yapıldıysa da mevcut yara,…

ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ

ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ         İbn Ömer (r.a) Peygamber'in (s.a.v) şöyle dediğini nakletti: "Kim tahir/temiz olarak uyursa onun kılları arasında bir melek geceler. Gecenin bir saatinde bu kimse uyanırsa melek onun için şöyle dua…

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ         ...İstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde, istikbalden haber veren İmam-ı Ali (R.A.) ve Gavs-ı A'zam (K.S.) dahi, aynen hem bu asrımıza, hem o asra bakıp…

Bir Tek Gayemiz Vardır

Bir Tek Gayemiz Var Bir tek gayemiz var; O da bu ahirzaman fitnesinde,ümmeti Muhammediyeyi (S.A.V) sahili selamete çıkaracak olan Risale-i Nur'un intişarı ile Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi (R.A)'ın meslek ve meşrebinin ilk…

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ-1

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ-1         ...İstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde, istikbalden haber veren İmam-ı Ali (R.A.) ve Gavs-ı A'zam (K.S.) dahi, aynen hem bu asrımıza, hem o asra bakıp…

Lahikaların Ehemmiyyeti

Lahikaların Ehemmiyyeti         Üstad Hazretleri ,Nur talebeleri genişliğinde yapılan mektuplaşmaların toplandığı Yirmiyedinci muktubu, bir müzakere salonuna benzetip der ki:         "Şu risale (*), bir meclis-i nuranîdir ki, Kur'an'ın…

İSTİKBALDE DİN-İ İSLAMIN HAKİMİYETİNE DAİR

  Hem de itikadımdır ki: İstikbale hüküm sürecek ve her kıt'asında hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir. Evet saadet-saray-ı istikbalde taht-nişin hakaik ve maarif yalnız İslâmiyet olacaktır. Onu fethedecek yalnız…

BEDİÜZZAMAN’IN RESMİ NÜFUS KAYITLARI

BEDİÜZZAMAN'IN RESMİ NÜFUS KAYITLARI Bediüzzaman ve ailesinin nüfus bilgileri ile ilgili olarak Devlet kayıtlarında ciddi manada verilere rastlayamıyoruz.Nedenine gelince,eski nüfus kayıtları yeni kabul edilen Latin harflerine…

Gençlik Hevesatı

Kastamonu Lahikası Gayr-i Münteşir Mühim Bir Parça بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ         Nev-i beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe-i istikbal ve akibet-bînlik adesesiyle, gayet şaşaalı bir gece bayramında, hapishane…

Tesanüd Nedir

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ TESANÜD Bir gaye etrafında…

AYASOFYANIN İBADETE AÇILMASI

AYASOFYANIN İBADETE AÇILMASI Bediüzzaman Hazretlerinin 1950-1960 yıllarının başbakanı olan merhum Adnan Menderese yazdığı mektubundaki isteklerinden Ezanı Muhammedi isteği tam manasıyla gerçekleşmiştir. Risale-i Nurun neşri ise kısmen…