Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

RİSALE-İ NUR

ŞUHUR-U SELASE Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Bütün ruh u canımızla Receb-i Şerifinizi ve şuhur-u selâsenizi...
                       ŞÜKÜR 1                                         4/.10.4.09                                 ...
 …“İnsan öyle bir nüsha-i câmiadır ki: Cenab-ı Hak, bütün esmasını, insanın nefsi ile insana ihsas...
Muhterem Kardaşımız şahsi kanaatimiz  bir Müslümanın hiçbir şekilde faize bulaşmaması gerektiği yönündedir. Hele bir Nur...
Soru: Farz namazlardan sonra okunan Salaten Tüncina duasının kaynağı nedir? Kimden gelmektedir? Sünnette var mıdır?...
Hemde itikadımdır ki: İstikbale hüküm sürecek ve her kıt’asında hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir. Evet saadet-saray-ı istikbalde...
İstikbalden haberler veren sırlarla dolu bir şiir Eddaî, “Duacınız. Mâlum bir duacı. Hayrınızı isteyen” anlamında...
  ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ       …İstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrımıza hem o...
Cadde-i kübra-yı Kur’aniye nedir? bu caddede yer almanın şartları nelerdir? Bu caddede olup olmadığımızı nasıl anlayacağız....
KİTABA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN BİLGİSAYAR İNDİRMEK İÇİN
ASRIN MÜCEDDİDİNİ VE ŞAHS-I MANEVÎSİNİ TANIMANIN LÜZÜMU Dinsizliğin komitecilikle kazandığı kuvvete karşı, müceddidin de bir...
ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ İbn Ömer (r.a) Peygamber’in (s.a.v) şöyle dediğini nakletti: “Kim tahir/temiz olarak uyursa...
                               بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ     ( Kâinatın bütün zerratı -müctemian ve münferiden- lisan-ı acz...
               VESVESE           13.02.09 بِسْمِ اللَّهِ...
Cenab-ı Hakk’ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sair geleceğini ve...
ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ       …İstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrımıza hem o asırlara...
ÜSTADIN GİZLİ İSMİ Hadîs-i sahihte rivayet edilen: “Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın geleceğini ve şeriat-ı İslâmiye ile...
    Üstad Hazretleri ,Nur talebeleri genişliğinde yapılan mektuplaşmaların toplandığı Yirmiyedinci muktubu, bir müzakere salonuna benzetip der...