Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

RİSALE-İ NUR

Risale-i Nur Dersleri – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

İnsan Öyle Bir Nüsha-i Câmiadır ki

İnsan Öyle Bir Nüsha-i Câmiadır ki         …"İnsan öyle bir nüsha-i câmiadır ki: Cenab-ı Hak, bütün esmasını, insanın nefsi ile insana ihsas ediyor." Tafsilâtını başka sözlere havale edip yalnız üç noktayı göstereceğiz.        …

Risale-i Nur Nedir?

Risale-i Nur Nedir ?         RİSALE-İ NUR, Kur'anın i'caz-ı manevîsinin tefsiri olup, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından 1920-1960 seneleri arasında telif edilmiş olan eserlerdir.Risale-i Nur isminin verilişi eserlerinde şöyle…

1911 Şam Hutbesi Tarihçesi

1911 Şam Hutbesi Tarihçesi Şam'a gelişi ve Câmi-i Emeviye'de muhteşem bir hutbe ile İslâm Âleminin dertlerini ortaya koyması ve hal çarelerini göstermesi… 1910 yılının kışında Diyarbakır'dan Urfa'ya gelen ve bir hafta kalan…

İstikbalde Din-i İslamın Hâkimiyeti

İstikbalde Din-i İslamın Hâkimiyeti        Hemde itikadımdır ki: İstikbale hüküm sürecek ve her kıt'asında hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir. Evet saadet-saray-ı istikbalde taht-nişinhakaik ve maarif yalnız İslâmiyet…

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN MÜJDE:

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN MÜJDE: CEMAAT VE KOMİTELERİN İSTİBDADI SON BULACAK         Deccallerin istinad noktaları olan gizli masonluk ve dinsizlik komiteleri, hakim oldukları devletlerde çok büyük bir güç gibi görüntü ve…

Risale-i Nur’un Beş Devresi

Risale-i Nur'un Beş Devresi         Dördüncü Âyetin  وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ         cümlesi makam-ı cifrîsiyle ve baştaki âyetin işaretleri karinesiyle, risalet ve nübüvvetin her…

Nurlardan Müstefid Olmak İçin

Nurlardan Müstefid Olmak İçin Risale-i Nur'un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyac-ı manevî lisanıylaKur'andan gelmiş, yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil; belki o tercümanın muhatabları ve ders-i…

Tarikat (1-2-3-4) Tarikat Nedir ? Tasavvuf Nedir ?

TARİKAT 1- TARİKAT NEDİR?         Tarîk kelime itibariyle yol, Tarîkat ise tarz, meslek ve din hayatında takib edilen metod manasındadır. Tarikatın Istılahi manası ise: Yeme, içme, uyuma gibi hayati ihtiyaçlarda azaltma ve dünya…

Mesleğimiz

Mesleğimiz Mesleğimiz terk-i enâniyet ve uhuvvet dir. 13.Ş: 343 Mesleğimiz şükürdür. Ve her şey'de bir vech-i rahmeti, bir cihet-i ni'meti görmektir. O. L: 672 Mesleğimiz halîliye dir. 21. L: 162 Mesleğimiz cadde-i kübrâ-yı Kur'âniyye…

Risale-i Nur Nedir?

RİSALE-İ NUR NEDİR ?        RİSALE-İ NUR, Kur'anın i'caz-ı manevîsinin tefsiri olup, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından 1920-1960 seneleri arasında telif edilmiş olan eserlerdir.Risale-i Nur isminin verilişi eserlerinde şöyle…

Tarikat (9-10)

Tarikat (9-10)          9- NUR TALABESİ RİSALE-İ NUR HARİCİNDE BİR NUR ARAMAZ        Nur talebelerinin, Risale-i Nur'un yüksek, kıymetdar hizmet-i imaniyesine kanaat edip başka dairelerle meşgul olmadıklarını belirten Bediüzzaman…

Cadde-i kübra nedir?

Cadde-i Kübra Nedir ? Cadde-i kübra-yı Kur'aniye nedir? bu caddede yer almanın şartları nelerdir? Bu caddede olup olmadığımızı nasıl anlayacağız.        Cadde-i Kübra: En selâmetli yol. Akıl ve kalbi beraber terbiye ve talim eden;…

28. Mektub 6. Risale olan 6. Mes’ele

28.Mektub 6.Risale olan 6.Mes'ele (Haremeyn-i Şerifeyn'e Vehhabîlerin tasallutuna dairdir)  ‌بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ‌ ‌وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً‌ Aziz kardeşim!…

Risale-i Nur’da Adı Geçen İhtiyar Hoca Kim ?

Risale-i Nur'da Adı Geçen İhtiyar Hoca Kim?         Hem Denizli hapsi musibetinden evvel Üstadımız buyururlardı ki: "Kardeşlerim, Risale-i Nur'a birkaç cihette hücum hissediyorum, ziyade ihtiyat ediniz."     Hakikaten çok geçmedi,…

Vesvese

               VESVESE           13.02.09 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( Kâinatın bütün zerratı -müctemian ve münferiden- lisan-ı acz ve fakr ile vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettikleri Sâni'-i Hakîme hamdler, senalar,…

Risale-i Nur Talebesi Olmanın Kazançları

Risale-i Nur Talebesi Olmanın Kazançları         Risale-i Nur'a intisab eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, Risale-i Nur talebesi ünvanını alır. Ve o…