Gıybet hakkında mühim bilgilendirme

Gıybet Hakkında Mühim Bilgilendirme         Gıybet odur ki: Gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitse idi, kerahet edip darılacaktı. Eğer doğru dese, zâten gıybettir. Eğer yalan dese; hem…

Birden Fazla Kadınla Evlenmek Caiz midir?

Birden Fazla Kadınla Evlenmek Caiz midir?         S- {1}Taad üd-ü zevcat ve esir ve köle gibi bazı mesaili, bazı ecnebiler serrişte ederek, medeniyet nokta-i nazarında şeriata bazı evham…

Yahudi ve Hristiyanlarla Dost Arkadaş Olunabilir mi?

Yahudi ve Hristiyanlarla Dost Arkadaş Olunabilir mi?         S- Yahudi ve Nasara ile muhabbetten Kur’anda nehiy vardır: لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى اَوْلِيَاءَ        …

Ölen Hayvanların Ruhları Nereye Gider?

Ölen Hayvanların Ruhları Nereye Gider?         Hayvanatın ruhları dahi bâkidir, kıyamette yalnız cesedleri fena bulur. Barla Lahikası 258         Hayvanların ruhları bâki kalacağı ve Hüdhüd-ü Süleymanî (A.S.)…

Tasavvur-u Küfür, Küfür müdür?

Tasavvur-u Küfür, Küfür müdür?         Şeytanın en tehlikeli bir desisesi şudur ki: Bazı hassas ve safi-kalb insanlara tahayyül-ü küfrîyi tasdik-i küfürle iltibas ettiriyor. Tasavvur-u dalaleti, dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor.…

Kur’an-ı Kerim’i okurken niyetimiz nasıl olmalı?

Kur’an-ı Kerim’i Okurken Niyetimiz Nasıl Olmalı?         Kur’anı okumanın faidesi, yalnız hâfız olmak ve dünyada onunla bir makam kazanmak, bir maaş almak değil; belki herbir harfi, hiç olmazsa…

Amelim Kabul Olmuş mudur?

Amelim Kabul Olmuş mudur?         Zahir-i şeriate muvafık olarak işlediğin ameline: “Acaba sahih olmuş mu?” deyip vesvese etme         …sen namaz kıldın veya abdest…

Diş Dolgusu ve Kaplama Gusül Abdestine Mani midir?

Diş Dolgusu ve Kaplama Gusül Abdestine Mani midir?         Ef’al-i hususiye-i nâmeşrua, san’attaki meharet ve hazakate münafî değildir ve san’atı menfur etmez. Nasılki bir tabib-i hâzık ve bir mühendis-i…

Şeriat dairesinde ulü-l emre itaat farzdır

Şeriat Dairesinde Ulü-l Emre İtaat Farzdır         Asker neferatı siyasete karışmaz. Yeniçeriler şahiddir. Siz Şeriat dersiniz, halbuki Şeriata muhalefet ediyorsunuz ve lekedar ediyorsunuz. Şeriatla, Kur’an ile, hadîs…

İnkarda Kuvvet Yoktur!

İnkarda Kuvvet Yoktur!         İ’lem! Kavaid-i usûliyedendir ki: Bir mes’ele hakkında isbat edenin sözü nefyedenin sözüne müreccahtır. Çünki isbat edenin yardımcıları var, sözünde kuvvet olur. Nefyedenin yardımcısı olmadığından tek…

Namazdan Sonraki Tesbihatın Önemi Nedir?

Namazdan Sonraki Tesbihatın Önemi Nedir?         Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekâsül göstermesine binaen dedim: Namazdan sonraki tesbihatlar, tarîkat-ı Muhammediye’dir (A.S.M.) ve velayet-i Ahmediye’nin (A.S.M.) bir evradıdır. O noktadan ehemmiyeti…

Aleviler ve Şiiler Münafık mıdır?

Aleviler ve Şiiler Münafık mıdır?         Aliköy’de Alevîler çok olduğunu ve bir kısmı Râfızîliğe kadar gidebilmesi nazarıyla, onların en fenası da, münafık hakikatına dâhil olmamak lâzım gelir. Çünki münafık…

İnsan Kaç Yaşında Mükellef Olur?

İnsan Kaç Yaşında Mükellef Olur?         Namaz (ve sair farzlar) için mükellefiyet yaşı         …şer’an yedi yaşına gelen bir çocuğa namaz gibi farzlara peder ve vâlideleri…

Namazda Huzur ve Huşu Nasıl Sağlanır?

Namazda Huzur ve Huşu Nasıl Sağlanır?         Namazda Huzura Vesile Olabilecek Bir Kaç Hakikat         Arkadaş! Vaktin evvelinde, Kâ’be’yi hayalen nazara almakla namaz kılmak mendubdur ki,…

Namazda Akla Gelen Şeyler Namazı Bozar mı?

Namazda Akla Gelen Şeyler Namazı Bozar mı?         Namaz ve ibadet esnasında hetıra gelen fena ve pis hatıralar o namaz ve ibadeti bozar mı?      …

Suretperestlik, Resim, fotoğraf ve heykeller hakkında

Suretperestlik, Resim, Fotoğraf ve Heykeller Hakkında         Sûret: Arapça’da, “şekil, biçim, görünüş ve resim” anlamlarında kullanılmaktadır. Genelde iki kısımda değerlendirilerek haremiyet çerçevesi ona göre belirlenmiştir. Birincisi; Gölgeli…

Radıyallahü Anh Ne Demek, Rahimehullah ve Kuddise Sırruhu Ne Demek?

Radıyallahü Anh Ne Demek, Rahimehullah ve Kuddise Sırruhu Ne Demek?         İkinci Sualiniz: Sahabe-i Kiram Hazeratına Radıyallahü Anh denildiğine binaen, başkalara da bu manada söylemek muvafık mıdır?…

Türkiye Dâr-ül Harb midir?

Türkiye Dâr-ül Harb midir?         l…ecnebi diyarına, lisan-ı şeriatta “Dâr-ı Harb” denilir. Dâr-ı Harbde çok şeylere cevaz olabilir(*) ki, “Diyar-ı İslâm”da mesağ olamaz.        …