Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

Risalei Nurdan Fıkhi Tespitler

Risale-i Nur’dan Fıkhi Tespitler

Namazdan Sonraki Tesbihatın Önemi Nedir?

Namazdan Sonraki Tesbihatın Önemi Nedir?         Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekâsül göstermesine binaen dedim: Namazdan sonraki tesbihatlar, tarîkat-ı Muhammediye'dir (A.S.M.) ve velayet-i Ahmediye'nin (A.S.M.) bir…

Aleviler ve Şiiler Münafık mıdır?

Aleviler ve Şiiler Münafık mıdır?         Aliköy'de Alevîler çok olduğunu ve bir kısmı Râfızîliğe kadar gidebilmesi nazarıyla, onların en fenası da, münafık hakikatına dâhil olmamak lâzım gelir. Çünki münafık itikadsızdır, kalbsizdir…

İnsan Kaç Yaşında Mükellef Olur?

İnsan Kaç Yaşında Mükellef Olur?         Namaz (ve sair farzlar) için mükellefiyet yaşı         …şer'an yedi yaşına gelen bir çocuğa namaz gibi farzlara peder ve vâlideleri onları alıştırmak için, teşvikkârane emretmek ve on yaşına…

Namazda Huzur ve Huşu Nasıl Sağlanır?

Namazda Huzur ve Huşu Nasıl Sağlanır?         Namazda Huzura Vesile Olabilecek Bir Kaç Hakikat         Arkadaş! Vaktin evvelinde, Kâ'be'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak mendubdur ki, birbirine giren daireler gibi Beyt'in…

Namazda Akla Gelen Şeyler Namazı Bozar mı?

Namazda Akla Gelen Şeyler Namazı Bozar mı?         Namaz ve ibadet esnasında hetıra gelen fena ve pis hatıralar o namaz ve ibadeti bozar mı?         İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsan kalben ve fikren hakaik-i İlahiyeye bakıp düşündüğü zaman, …

Türkiye Dâr-ül Harb midir?

Türkiye Dâr-ül Harb midir?         l...ecnebi diyarına, lisan-ı şeriatta "Dâr-ı Harb" denilir. Dâr-ı Harbde çok şeylere cevaz olabilir(*) ki, "Diyar-ı İslâm"da mesağ olamaz.         Hem Firengistan diyarı, Hristiyan şevketi…

Hayr-ı kesîr için, şerr-i kalil kabul edilir

Hayr-ı kesîr için, şerr-i kalil kabul edilir         Hayr-ı kesîr için, şerr-i kalil kabul edilir. Eğer şerr-i kalil olmamak için, hayr-ı kesîri intac eden bir şer terkedilse; o vakit şerr-i kesîr irtikâb edilmiş olur. Meselâ: Cihada…

Bir Kadın, Erkek Doktora Muayene Olabilir mi?

Bir Kadın, Erkek Doktora Muayene Olabilir mi? (Erkeğin kadın doktora, kadının erkek doktora görünmesi)         Nasılki bir tabib, doktorluk noktasında bir nâmahremin en nâmahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona…

Mekki ve Medeni Sureler Hakkında

Mekki ve Medeni Sureler Hakkında Mekkiye sureleriyle Medeniye sureleri belâgat noktasında ve i'caz cihetinde ve tafsil ve icmal vechinde birbirinden ayrı olmasının sırr-ı hikmeti         Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın Mekkiye…

Dinde Zorluk Var mıdır?

Dinde Zorluk Var mıdır?         Dinde harec yoktur.  لاَ حَرَجَ فِى الدِّينِ   Madem dört mezheb haktır. Madem istiğfara müncer olan derk-i kusur ise, gurura müncer olan hüsn-ü amelin rü'yetine -böyle vesveseli adama- müreccahtır. Yani…

Sebep Olan Yapan Gibidir

Sebep Olan Yapan Gibidir         Âhirzamanda bir şahsın hatiat ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn teşkil ettiğine dair rivayetler vardır.(*) Eskide acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi ve o âhirzamanda…

Küçük Yaşta Vefat Eden Çocuklara Ne Olur?

Küçük Yaşta Vefat Eden Çocuklara Ne Olur?         …onbeş yaşına girmeden, yani hadd-i büluğa vâsıl olmadan vefat eden çocuklar,  وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ  ile tabir edilen Cennet çocukları şeklinde ve Cennet'e lâyık bir tarzda gayet…

İbadet Nedir?

İbadet Nedir?         İnsan cismen küçük, zaîf ve âciz olmakla beraber, hayvanattan addedildiği halde, pek yüksek bir ruhu taşıyor ve pek büyük bir istidada mâliktir ve hasredilmeyecek derecede meyilleri vardır ve gayr-ı mütenahî…

Tesettür Nasıl Olmalıdır?

Tesettür Nasıl Olmalıdır? بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ ِلاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ         ilâ âhir... âyeti, tesettürü…