Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

ÜSTAD SAİD NURSİ

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

1911 Şam Hutbesi Tarihçesi

1911 Şam Hutbesi Tarihçesi Şam'a gelişi ve Câmi-i Emeviye'de muhteşem bir hutbe ile İslâm Âleminin dertlerini ortaya koyması ve hal çarelerini göstermesi… 1910 yılının kışında Diyarbakır'dan Urfa'ya gelen ve bir hafta kalan…

Bediüzzaman Hazretlerinin İsim ve Ünvanları

1-Bedîüzzaman                                                 Tarihçe-i Hayat 47 p1 2-Allâme-i Asır                                                 Tarihçe-i Hayat 32 p3 3-Allâme-i Zîfünun                                         Tarihçe-i…

Üstadımız Said Nursi ile karıştırılan zatlar

MÜHİM BİR İLTİBAS Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri son asırlarda yaşamış gerek İslam dünyası gerek tüm dünyanın gördüğü en büyük mütefekkirlerdendir. Dini ilimlerle beraber fen ve felsefe sahasında da çok ileri malumata malik olan bu…

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı-2

Bundan sonra; İstanbul'da fazla kalmaz, Van'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrılır... Tarihçe-i Hayat. 78 p5               Van'a muvasalat ettikten sonra, aşâiri (aşiretleri) dolaşarak içtimaî, medenî, ilmî derslerle onları irşada…