ÜSTAD SAİD NURSİ

EDDAÎ

İstikbalden haberler veren sırlarla dolu bir şiir Eddaî, “Duacınız. Mâlum bir duacı. Hayrınızı isteyen” anlamında imza yerine yazılan bir tabirdir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarafından, vefatından 40 sene evvel telif edilmiştir. Risale-i Nur’da iki yerde, Sözler ve Şualar kitaplarında vardır. İki şiir arasında tek kelimelik sırlı bir fark vardır. Eddaî istikbalden haberler veren sırlı bir şiirdir… EDDAÎ (**)Yıkılmış bir …

Devamı »

1911 Şam Hutbesi Tarihçesi

1911 Şam Hutbesi Tarihçesi Şam’a gelişi ve Câmi-i Emeviye’de muhteşem bir hutbe ile İslâm Âleminin dertlerini ortaya koyması ve hal çarelerini göstermesi… 1910 yılının kışında Diyarbakır‘dan Urfa‘ya gelen ve bir hafta kalan Bediüzzaman Hazretlerinin buradan Birecik‘e sonra Gaziantep‘e, sonra Kilis‘e, oradan da Halep ve 1911 yılının başlarında Şam’a gittiği biliniyor. Bediüzzaman Saidi Kürdî ismiyle, şöhreti Şam ulemâsınca da duyulan Üstad …

Devamı »

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı-1

Üstadın hayatı, külli hizmeti noktasından topluca iki büyük safha arzetmektedir.              Birincisi : Doğuşundan itibaren tahsil hayatı, Van’daki ikameti, İstanbula gelişi, siyasî hayatı, seyahatleri, harb-i umumiyeye iştiraki, Rusya’daki esareti, İstanbul’da Darülhikmetil-İslâmiye azalığında bulunuşu, Kuva-yı Milliyede İstanbul’daki hizmeti, Ankara’ya gelerek ilk Meclis-i Meb’usandaki faaliyetleri ve kısa bir müddet sonra Van’a çekilip inzivayı ihtiyar etmesi gibi..                 Üstadın hayatı, külli hizmeti noktasından …

Devamı »

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı-2

Bundan sonra; İstanbul’da fazla kalmaz, Van’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrılır… Tarihçe-i Hayat. 78 p5               Van’a muvasalat ettikten sonra, aşâiri (aşiretleri) dolaşarak içtimaî, medenî, ilmî derslerle onları irşada çalışmıştır. Bu hususta, sual-cevap halinde, “Münâzarat” isimli bir kitab neşretmiştir. Tarihçe-i Hayat. 79 pson Bundan sonra; İstanbul’da fazla kalmaz, Van’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrılır… Tarihçe-i Hayat. 78 p5               Van’a …

Devamı »

Bediüzzaman Hazretlerinin İsim ve Ünvanları

1-Bedîüzzaman                                                 Tarihçe-i Hayat 47 p1 2-Allâme-i Asır                                                 Tarihçe-i Hayat 32 p3 3-Allâme-i Zîfünun                                         Tarihçe-i Hayat 325 p5 4-Nüsha-i nâdire-i zaman                              Tarihçe-i Hayat 331 p2 BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN  İSİM VE ÜNVANLARI 1-Bedîüzzaman                                                                    Tarihçe-i Hayat 47 p1 2-Allâme-i Asır                                                                    Tarihçe-i Hayat 32 p3 3-Allâme-i Zîfünun                                                           Tarihçe-i Hayat 325 p5 4-Nüsha-i Nâdire-i Zaman                                                Tarihçe-i Hayat 331 p2 5-Allâme-i Bedîüzzaman                                            Tarihçe-i Hayat 331 p son 6-Define-i Ulûm                                                            Tarihçe-i Hayat …

Devamı »

Bediuzzaman Hazretlerinin Okudugu Ezkar Ve Munacaatlar-2

Bu bölümde Bediüzzaman Hazretlerinin okumuş olduğu ezkar ve münacatların bazı hususiyetleri anlatılacaktır. Bediüzzaman Hazretlerinin okuduğu ezkar ve münacaatların bazı hasiyetleri Risale-i Nur’un müteaddit yerlerinde zikredilmiştir. 2. BÖLÜM: Bu bölümde Bediüzzaman Hazretlerinin okumuş olduğu ezkar ve münacatların bazı hususiyetleri anlatılacaktır. Bediüzzaman Hazretlerinin okuduğu ezkar ve münacaatların bazı hasiyetleri Risale-i Nur’un müteaddit yerlerinde zikredilmiştir. Derlememizin bu bölümünde okuyuculara müşevvik ve müreccih olması …

Devamı »

Bediüzzaman Hazretlerinin Okuduğu Ezkar Ve Münacaatlar-1

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, vaktinin büyük bir kısmını Risale-i Nur’ların telifine, tashihine veya Risale-i Nur hizmetiyle alakalı sair işlere hasreder, geri kalan zamanlarında ise bazı virdlerle meşgul olurdu. Risale-i Nur’a ait işlerin olduğu zamanlarda tüm meşguliyetini bırakır evvela hizmetin işini tamamlardı. Bu durum Tarihçe-i Hayat’ta şöyle anlatılır; Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, vaktinin büyük bir kısmını Risale-i Nur’ların telifine, tashihine veya …

Devamı »