Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

ÜSTAD SAİD NURSİ

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

Üstadımız Said Nursi ile Karıştırılan Zatlar

MÜHİM BİR İLTİBAS         Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri son asırlarda yaşamış gerek İslam dünyası gerek tüm dünyanın gördüğü en büyük mütefekkirlerdendir. Dini ilimlerle beraber fen ve felsefe sahasında da çok ileri malumata malik…

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı-2

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı - 2         Van'a muvasalat ettikten sonra, aşâiri (aşiretleri) dolaşarak içtimaî, medenî, ilmî derslerle onları irşada çalışmıştır. Bu hususta, sual-cevap halinde, "Münâzarat" isimli bir kitab neşretmiştir.…