Ustad Said Nursi’nin Sesi. Videonun Sonunda Maşaallah Diyor. Ceylan Abiden Yıldızname Dersi

Ustad Said Nursi’nin Sesi. Videonun Sonunda Maşaallah Diyor. Ceylan Abiden Yıldızname Dersi

Bediuzzaman Hazretlerinin Okudugu Ezkar Ve Munacaatlar-2

2. BÖLÜM: Bu bölümde Bediüzzaman Hazretlerinin okumuş olduğu ezkar ve münacatların bazı hususiyetleri anlatılacaktır.         Bediüzzaman Hazretlerinin okuduğu ezkar ve münacaatların bazı hasiyetleri Risale-i Nur’un müteaddit yerlerinde…

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı-1

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı – 1         Üstadın hayatı, külli hizmeti noktasından topluca iki büyük safha arzetmektedir.      Birincisi : Doğuşundan itibaren tahsil hayatı, Van’daki ikameti, İstanbula…

Bediüzzaman Hazretlerinin Okuduğu Ezkar Ve Münacaatlar-1

Bediüzzaman Hazretlerinin Okuduğu Ezkar ve Münacaatlar – 1         Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, vaktinin büyük bir kısmını Risale-i Nur’ların telifine, tashihine veya Risale-i Nur hizmetiyle alakalı sair…

İstikbalden Haber Veren Bir Şiir Eddai

İstikbalden Haberler Veren Sırlarla Dolu Bir Şiir         Eddaî, “Duacınız. Mâlum bir duacı. Hayrınızı isteyen” anlamında imza yerine yazılan bir tabirdir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarafından,…

1911 Şam Hutbesi Tarihçesi

1911 Şam Hutbesi Tarihçesi Şam’a gelişi ve Câmi-i Emeviye’de muhteşem bir hutbe ile İslâm Âleminin dertlerini ortaya koyması ve hal çarelerini göstermesi… 1910 yılının kışında Diyarbakır‘dan Urfa‘ya gelen ve bir…

Bediüzzaman Hazretlerinin İsim ve Ünvanları

1-Bedîüzzaman                                                 Tarihçe-i Hayat 47 p1 2-Allâme-i Asır                                                 Tarihçe-i Hayat 32 p3 3-Allâme-i Zîfünun                                         Tarihçe-i Hayat 325 p5 4-Nüsha-i nâdire-i zaman                              Tarihçe-i Hayat 331 p2 BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN  İSİM VE ÜNVANLARI 1-Bedîüzzaman                                                                    Tarihçe-i Hayat 47 p1…

Üstadımız Said Nursi ile Karıştırılan Zatlar

MÜHİM BİR İLTİBAS         Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri son asırlarda yaşamış gerek İslam dünyası gerek tüm dünyanın gördüğü en büyük mütefekkirlerdendir. Dini ilimlerle beraber fen ve felsefe…

Ben Kendimi Beğenmiyorum, Beni Beğenenleri De Beğenmiyorum

Ben Kendimi Beğenmiyorum, Beni Beğenenleri de Beğenmiyorum Sual: “Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum.” Cümlesini açıklar mısınız?        Bediüzzaman Hazretleri ahirzamanda olmasına rağmen, nefsinde asr-ı saadeti yaşayan…

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı-2

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı – 2         Van’a muvasalat ettikten sonra, aşâiri (aşiretleri) dolaşarak içtimaî, medenî, ilmî derslerle onları irşada çalışmıştır. Bu hususta, sual-cevap halinde, “Münâzarat” isimli bir…