Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

DERLEMELER

Risale-i Nur’ dan Derleme Dersler – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

Barışmak (Bilhassa Bayramlarda)

Aziz, sıddık kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniyede ve imaniyede hâlis arkadaşlarım ve hak ve hakikat ve berzah ve âhiret yolunda ayrılmaz yoldaşlarım!     Biz birbirimizden ayrılmak zamanı yakın olması cihetiyle, sıkıntıdan neş'et…

Dünyevi Kazanç ve Hizmet-i Diniye

“İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; Hâlık-ı Kâinat'ı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir.”(Şualar 100 p1) diyerek insanın vazife hakikiyesini beyan eden Bediüzzaman Hazretleri bir temsil ile insanın bu dünyaya, rızık…

Çocuk Derlemesi 4

Hem peder ve vâlideyi şefkat ile teçhiz eden ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet,Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine aittir.O muhabbet ve hürmet, şefkat lillah için olduğuna…

Sadakat (Osmanlıca)

صداقت   صداقت: بر كيمسه‌يه اللّٰه ايچون قلبًا باغليلق، وفادارلق. بر مسلگكۡ دستور و قاعده‌لرينه هيچ تصرّف ايتمه‌دن و تردّدسز اولارق باغليلق. دستور و توصيه‌لرى تصرّف ايتمه‌دن عينًا قبول ايدوب بِالفعل تطبيقنه غيرت گوسترمك.   بر عملى اللّٰه…

Büyük günahlar ve günaha girmek !

GÜNAH: Cezayı gerektiren amel. Dine aykırı iş. Allah'ın emirlerine uymayan hareket. Kebire: Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebairin sıralanışı: -Allah'ı inkâr etmek.-Allah'a şirk koşmak. -Kat'iyyen sâbit olan dini bir hükme inanmamak.…

Çocuk Derlemesi 2

“Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu sualine cevabdır. Sual: Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faidesiz kaldı; iki-üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden?…

Huruf-u Mukatta – Video

Evail-i suredeki  ﺍﻟٓﻢٓ، ﻃَﺲٓ، ﺣَﻢٓ gibi huruf-u kudsiye-i şifriye-i İlahiye, hava zerratı içinde, zamansız münasebat-ı dakika-i hafiye tellerini ihtizaza getirecek birer düğüm ve birer düğme harfi olduklarını ve ferşten arşa manevî…

Gaflet Veren Haller

Gaflet: Dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık. En mühim vazifeyi düşünmeyip, Cenab-ı Hakk'a itaat gibi işleri bilmeyip, başka kıymetsiz şeylerle uğraşmak. Nefsine ve hevesâtına tâbi olarak Allahı ve emirlerini unutmak....Cenab-ı

Alenî Neşriyat

Alenî Neşriyat Bu derleme Risale-i Nur’u nazara vermeden ve ismini söylemeden veya yazmadanyalnız Risale-i Nurdan anlaşılan mânâyı neşr ve telkin etmenin caiz olup olmadığına dair bir tesbit ve araştırmadır. Bu mes’elenin muhtelif…