Take a fresh look at your lifestyle.

Dört dehşetli şahıs kimlerdir izah eder misiniz ?

Dört Dehşetli Şahıs Kimlerdir İzah Eder Misiniz ?

        Sual: Dört dehşetli şahıs kimlerdir izah eder misiniz ?

        Evvela: Her asır başında hadîsçe geleceği tebşir edilen dinin yüksek hâdimleri olanasrın imamlarının sırları büyüktür. Hassaten son iki asrın müceddidi ve müçtehidi ve varis-i Nebevisi olan Bediüzzaman Hz’leribazı nurlu sırlarıhas talebelerine emaneten bırakmıştır.  

        Saniyen;Gizli münafıkların,bazendost,bazenkardeş,bazentalebeşekline girerek Nur’a ait mahremiyata vakıfolmaya çalıştıklarıhakikati, Nur’larda nazara verildiğine binaen bu hususta onların eline koz vermemek adına çok temkinli olmak elzemdir.

        Salisen ;Üstadımız diyor ki;

        Onun için, Sırr-ı İnna A’tayna’yı herkes birden anlamaz. Hemşahsî isimleri böyle mesail-i ilmiyeye girmemek lâzım olduğundan, o risale hattâ onüç seneden beri elime geçmediğinde isabet var; kardeşlerim dahi onu merak etmesinler.Biri eğer çok merak etse, o Sırr-ı İnna A’tayna’nın başında şimdiki “Sâniyen” ile başlayan fıkrayı ve Lâhika’da geçen aynı mes’eleye dair fıkrayı okumak lâzımdır, yoksa hiç bakmasın. O ikinci harb-i umumî ve o dehşetli şahsın dünyadan gitmesiyle ve şimdi de onun mesleği geri çekilmesi ve bir kısmı o mesleğin aksine din lehinde resmen çalışması ve ehl-i imanın istibdad-ı mutlakadan bir derece kurtulması ve az bir tevil ile o risaleciğin verdikleri haber aynı tarihlerde vuku’ bulması, o surenin bir lem’a-i i’cazıdır. Fakat heyecanlı tevillerim perde çekmişti, hakikat gizlenmiş.

(Emirdağ – 1 – 209)

        Elhasıl: Sırr-ı İnna A’tayna’da çok geniş bir daire, dar bir dairede tatbik edilmiş. Nur müjdesi ise; dar ve manevî fakat yüksek bir daireyi, geniş ve maddî bir daire suretinde tasvir edilmişti. Cenab-ı Hakk’a yüzbin şükür ediyorum ki; bu iki kusurumu, kuvvetli bir ihtar-ı manevî ile ıslah etti.

        يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ  sırrına mazhar eyledi. Elhamdülillahi biadedi zerrat-il kâinat.

        Aziz kardeşlerim!Sakın bu fıkranın vasıtasıyla o sırr-ı mahremi fâş etmeyin ve o risaleyi de araştırmayın.Yalnız bu fıkrayı zararsız görseniz haslara gösterebilirsiniz.

(Kastamonu Lahikası – 87)

        Rabian; yukarda bir nebze nakledilen paragraflardan da anlaşılacağı üzere Üstadımız bu şahıslarınisminin umumca bilinmesiniarzu etmemiş,o sebeple de kendisi isim zikretmeden kapalı bir şekilde bahsetmiştir.Hususi çalışmalar neticesinde bu şahısların kimler olduğu tesbit edilmişse de madem Üstadımız rıza göstermemiş elbette bize düşen umuma açık bir neşriyatla bunuifşa etmemektir. Ancak has talebelere bu tür sırlar emanet edilebilir.

ص

 

1 yorum
  1. Anonim diyor

    kimler bunlar

Yoruma kapalı.