Gıyaben Cenaze Namazı Kılınır mı?

        Gıyaben Cenaze Namazı Kılmak Caizdir.

        …-nakl-i sahih-i kat’î ile- imana gelen Habeş Meliki olan Necaşî, Hicretin yedinci senesinde vefat ettiği gün (Peygamberimiz) ashabına haber vermiş, hattâ cenaze namazını kılmış. Bir hafta sonra cevab geldi ki, aynı günde vefat etmiş.  

Mektubat 104 p3