Kur’an da 6666 Ayet mi var ?

Kur’an da 6666 Ayet mi var ?

        14 asır evvel nazil olan ve hükmü ebede kadar sürecek olan Kur’an-ı Azimüşşan, tertibi cihetiyle de hususi bir şekil taşır. 30 cüz, 120 hizb, 114 sûre,6666 ayet ve 300620 harften mürekkeb bir Ezeli hitap

        Yukarıda ifade ettiğimiz ve garip bir nokta olan Kur’an’ın 6666 ayet oluşu, çoğumuz tarafından malum olan bir ifadedir. Ancak garipliğine garabet katmış olan bir nokta şudur ki: Elimizdeki Mushaf’ın 114 suresindeki ayet sayısına baktığımızda farklı bir manzara ile karşılaşırız.

        Şöyle ki: Kuran’ın 114 suresindeki ayetlerin toplamı 6236 ayettir. Buna 113 adet (tevbe suresi hariç) sure başlarındaki besmeleleri eklerseniz, 6349 rakamı ortaya çıkar. Ancak bu güne kadar bildiğimiz ve asırlardır rivayetlerle gelen Kuran’ın ayetlerinin adedinin 6666 olduğudur. Hatta Üstad Bediüzzaman da, Nur Külliyatının müteaddit yerlerinde 6666 olduğuna dair ifadelerde bulunur.

        Asrının mühim alimlerinden olan İmam İbn-i Huzeyme, “En-Nasih vel Mensuh” isimli kitabında , “Kuran’ın i’caz-ı adediyeti” bahsini işlerken bu 6666 mevzuunu şöyle şerheder

        Va’d ayetleri: 1000

        Vaid ayetleri: 1000

        Emir ayetleri: 1000

        Nehy ayetleri: 1000

        Haber ve kasas ayetleri: 1000

        Misal ve ibret ayetleri: 1000

        Ahkâm ayetleri: 500

        Dua ve tesbih ayetleri: 100

        Nasih ve Mensuh ayetleri: 66

        Toplam: 6666

        Bu durumda, bir ayet hem dua ve tesbih ayeti hükmünü taşırken, aynı zamanda da misal ve ibret ayeti olabiliyor Bir anda iki hali taşıyan ayetle ayetlerin adedi 6666’ya tamamlanmış oluyor.