Kutuplarda Namaz ve Oruç İbadetleri Nasıl Yapılır?

Kutuplarda Namaz ve Oruç İbadetleri Nasıl Yapılır ?

        “Şeriatta vardır: Bir vakitte beş vaktin namazı kılınır. Hem de bir kavim vardır, yatsı namazlarının vakti bazı vakitte yoktur. Hem de bir kavim vardır: Güneş çok günlerde gurub ve çok gecelerde tulû’ etmez; nasıl oruç tutacaklar

        Emin ol, İmam-ı Şafiî mes’ele-i ûlâyı şarktan ve garbdan geçen dairenin müdevveriyetiyle tasvir edecektir. İkinci ve üçüncü mes’eleyi dahi, cenubdan şimale münted olan dairenin mukavvesiyetiyle tatbik edecektir. (Haşiye) Bürhan-ı aklî gibi cevab verecektir.

Muhakemat 57

      (Haşiye): Malumdur ki ülkeler arasındaki zaman farkını önlemek amacıyla saat dilimleri oluşturulmuştur. Bu saat dilimleri oluşturulurken meridyenler dediğimiz, güneyden kuzeye uzanan farazi yay şeklindeki hatlar esas alınmıştır.

        İşte ‘cenubdan şimale mümted olan dairenin mukavvesiyetiyle’ demekle farazi olup güneyden kuzeye eğik bir yay gibi uzanan meridyenler esas alınarak güneşin gurub ve çoğu zaman tulu etmediği  beldeye en yakın olan, beş vakit namazların vakitleri tam olarak gerçekleşen beldenin vakitlerine göre, takdir ederek namazlarını eda edip belirlenen  bu vakitlere göre de oruçlarını tutarlar.