Ölen Hayvanların Ruhları Nereye Gider?

Ölen Hayvanların Ruhları Nereye Gider?

        Hayvanatın ruhları dahi bâkidir, kıyamette yalnız cesedleri fena bulur.

Barla Lahikası 258

        Hayvanların ruhları bâki kalacağı ve Hüdhüd-ü Süleymanî (A.S.) ve Neml’i ve Naka-i Sâlih (A.S.) ve Kelb-i Ashab-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa; hem ruhu, hem cesediyle bâki âleme gideceği ve herbir nev’in arasıra istimal için birtek cesedi bulunacağı rivayat-i sahihadan anlaşılmakla beraber; hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ediyorlar.

Şualar 55