Take a fresh look at your lifestyle.

Ölen Hayvanların Ruhları Nereye Gider?

Ölen Hayvanların Ruhları Nereye Gider?

        Hayvanatın ruhları dahi bâkidir, kıyamette yalnız cesedleri fena bulur.

Barla Lahikası 258

        Hayvanların ruhları bâki kalacağı ve Hüdhüd-ü Süleymanî (A.S.) ve Neml’i ve Naka-i Sâlih (A.S.) ve Kelb-i Ashab-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa; hem ruhu, hem cesediyle bâki âleme gideceği ve herbir nev’in arasıra istimal için birtek cesedi bulunacağı rivayat-i sahihadan anlaşılmakla beraber; hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ediyorlar.

Şualar 55

Yoruma kapalı.