Take a fresh look at your lifestyle.

Radıyallahü Anh Ne Demek, Rahimehullah ve Kuddise Sırruhu Ne Demek?

0

Radıyallahü Anh Ne Demek, Rahimehullah ve Kuddise Sırruhu Ne Demek?

        İkinci Sualiniz: Sahabe-i Kiram Hazeratına Radıyallahü Anh denildiğine binaen, başkalara da bu manada söylemek muvafık mıdır?

        Elcevab: Evet denilir. Çünki Resul-i Ekrem’in bir şiarı olan Aleyhissalâtü Vesselâm kelâmı gibi Radıyallahü Anh terkibi, Sahabeye mahsus bir şiar değil, belki Sahabe gibi veraset-i nübüvvet denilen velayet-i kübrada bulunan ve makam-ı rızaya yetişen Eimme-i ErbaaŞah-ı Geylanîİmam-ı Rabbanîİmam-ı Gazalî gibi zâtlara denilmeli. Fakat örf-ü ülemada Sahabeye, Radıyallahü AnhTâbiîn ve Tebe-i Tâbiîne, Rahimehullahonlardan sonrakilere, Gaferehullah; ve Evliyaya, Kuddise Sırruhu denilir.

Mektubat 279

Cevap bırakın