Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

GAYRİ MÜNTEŞİRLER

Ehli Hak, yalnız hak için bahse girişmeli. Hak için bahse girişen izhar-ı fazl etmez. Yalnız...
Muhterem Üstadım! Sizleri hatırladığım zaman size olan aşk ve muhabbetimden kalbim yanarak gözlerim yaşarıyor. Sizleri...
Hulusi Ağabey Risale-i Nurla ve Üstad Hazretleriyle Eğirdir Dağ Komando Okulunda Yüzbaşı olarak vazife yaparken...
“DÖRDÜNCÜ SUALİNİZ: Yani sizin değil, İmam Ömer Efendinin suali ki, bedbaht bir doktor, Hazret-i İsâ...
Beşinci Mes’ele Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyanda tevâfukâtın (Hâşiye) envaı var. tevâfukât-ı nakş-ı lafzîden başka tevâfukât-ı maneviyesi...
İkinci Mes’ele: Sözler namındaki yazılan risaleler Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanın bir nev’ tefsir-i hakikisi olduğunu ve o...
Aziz, sıddık kardeşlerim! Yine tekrar hem bayramınızı, hem Feyzi’lerin ve Nazif ve Halil İbrahim gibi...
Biz Nur talebeleri ve Risale-i Nur’un fahrî avukatları, Risale-i Nur’dan imanını kurtaran yüzbinler müslümanların namına...
İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz. Elcevap:Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hiz­mette bulunmuyoruz....
Âhiret kardeşim Hulusi Bey’e! Sizin gibi hakiki kardeşlerimle uzaklığın alâmeti olan mükâtebe, âdetim değil. Çünki...
Risale-i Nur’un haslar dairesi, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini temsil ettiklerinden bu daire mensupları Risale-i Nur’a...
”Ceylan zaman naziktir. Nurların faaliyeti vaktinde çok dikkat lazımdır. Nura ve bizim nurların selameti ve...
Şimdi büyük üstadım! Siz unutulmuş zannetmeyiniz fakat ne çare ki, zaman böyle iktiza ediyor. Burada...
Maddî-manevî bir sual münasebetiyle garib bir ihtar: Şöyle ki: Denildi: Sen müdafaaatında demişsin: “Müslümanlar din...
Birinci Nükte Bir dest-i inâyet altında hizmet-i Kur’aniyede istihdam edildiğimize dair çok enva’-ı işarat-ı gaybiyeyi...
12