Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

GAYRİ MÜNTEŞİRLER

KİZB: Yalan söyleme,yalan,sıdkın zıddı. SIDK: Doğru söz, Hakikata muvafık olan *Bir şeyin her hususu tam...
Ehli Hak, yalnız hak için bahse girişmeli. Hak için bahse girişen izhar-ı fazl etmez. Yalnız...
Gıybet şu âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kur’ân’da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve...
Müküslü Hamza Bediüzzaman Said Nursî’nin Tercüme-i Halinden Bir Hülasâdır Bediüzzaman 1293 tarihinde, Bitlis vilayeti Hizan Kazası İsparit...
Aşağıda gelecek olan Birinci Mesele yazıldık­tan hayli zaman sonra zuhur eden bir hadise tam te’vi­lini...
27. Lema (basılmayan kısmı) Benim hakkımda İddianamenin ahirlerinde “Halil İbrahim’e gönderdiğim risalenin dördüne mahrem namını...
Üçüncü Sebeb: Göz ile görünecek lafzi nakşi mezayalar mananın hüsnünden ve cemalinden ve intizamından ileri...
Beşinci Mes’ele Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyanda tevâfukâtın (Hâşiye) envaı var. tevâfukât-ı nakş-ı lafzîden başka tevâfukât-ı maneviyesi...
Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın ikiyüz aksam-ı i’câziyesinden nakşî bir kısmını gösterecek bir tarzda, Kur’an-ı Azîm-üş Şân’ı,...
Şimdi büyük üstadım! Siz unutulmuş zannetmeyiniz fakat ne çare ki, zaman böyle iktiza ediyor. Burada...
Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi...
”Ceylan zaman naziktir. Nurların faaliyeti vaktinde çok dikkat lazımdır. Nura ve bizim nurların selameti ve...
İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz. Elcevap:Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hiz­mette bulunmuyoruz....
Aziz, sıddık kardeşlerim! Yine tekrar hem bayramınızı, hem Feyzi’lerin ve Nazif ve Halil İbrahim gibi...
Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir.Hiçbir şeye tabi olamaz.Hakikat-ı...
12