Yiğeni Abdurrahman’ın mektubunun gayri münteşir kısmı

Yiğeni Abdurrahman’ın Mektubunun Gayri Münteşir Kısmı 78 g.m. (Abdurrahman’ın mektubunun g.m. kısmı)         Şimdi büyük üstadım! Siz unutulmuş zannetmeyiniz fakat ne çare ki, zaman böyle iktiza ediyor.…

BEDİÜZZAMAN’IN RESMİ NÜFUS KAYITLARI

BEDİÜZZAMAN’IN RESMİ NÜFUS KAYITLARI   Bediüzzaman ve ailesinin nüfus bilgileri ile ilgili olarak Devlet kayıtlarında ciddi manada verilere rastlayamıyoruz.Nedenine gelince,eski nüfus kayıtları yeni kabul edilen Latin harflerine çevrilince birtakım zorluklarla…

Bediüzzaman Gibi Bir İslam Güneşi Üflemekle Sönmez

Risale-i Nur’un fevkalâde kıymetini kırmak ve fütuhatına sed çekmek için gizli din düşmanları tarafından Üstad Hazretlerinin şahsını çürütmek fikriyle hiç kimsenin inanmayacağı, şeytanların bile hatır ve hayaline gelmeyeceği iftiralar atılmış,…