Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Etiketi

deccal kimdir

Beşinci Şua’ın İkinci Makamı Ve Mes’eleleri

Aşağıda gelecek olan Birinci Mesele yazıldık­tan hayli zaman sonra zuhur eden bir hadise tam te’vi­lini göstermiştir, şöyle ki: Hadiste “O süfyan bir su içe­cek, eli delinecek” denilmiş. Yani bir çeşit su olan ra­kıyı su gibi çok içecek ve…