Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Etiketi

iman esasları nedir

Rumuzat-ı Semaniye 3. Parçanın devamı (2)

Rumuzat-ı Semaniye 3. Parçanın Devamı (2)         Üçüncü Sebeb: Göz ile görünecek lafzi nakşi mezayalar mananın hüsnünden ve cemalinden ve intizamından ileri gelmezse kabil-i taklittir, kolayca onun naziri kasden yapılabilir. Halbuki…