Bayram Yüksel Ağabey

Bayram Yüksel Ağabey

Risale-i Nur Nedir?

Risale-i Nur Nedir ?         RİSALE-İ NUR, Kur’anın i’caz-ı manevîsinin tefsiri olup, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından 1920-1960 seneleri arasında telif edilmiş olan eserlerdir.Risale-i Nur isminin verilişi…

Risale-i Nur Nedir?

RİSALE-İ NUR NEDİR ?        RİSALE-İ NUR, Kur’anın i’caz-ı manevîsinin tefsiri olup, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından 1920-1960 seneleri arasında telif edilmiş olan eserlerdir.Risale-i Nur isminin verilişi eserlerinde…

Tarikat -11) Ehl-i Tarik Zatlar Risale-i Nur’dan İstifade Etmelidir

Tarikat (11) EHL-İ TARİK ZATLAR RİSALE-İ NUR’DAN İSTİFADE ETMELİDİR.         Nurlar, mektebleri tam nurlandırmağa başladı. Mekteb şakirdlerini medrese talebelerinden ziyade Nurlara sahib ve naşir ve şakird eyledi.…

Cübbeli Ahmed Hocaya Risale-i Nur’dan Cevaplar 2

     Risale-i Nur’un dili ağır olup anlaşılması müşküldür.   Cevap:   Risale-i Nur külliyatında mezkur iddiaya cevap mahiyetinde olan hayli izahat vardır. Numune olarak birkaçını şöyle sıralayabiliriz; Risale-i Nur’un dili…