Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Etiketi

şeriat gelecek mi

İSTİKBALDE DİN-İ İSLAMIN HAKİMİYETİNE DAİR

  Hem de itikadımdır ki: İstikbale hüküm sürecek ve her kıt'asında hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir. Evet saadet-saray-ı istikbalde taht-nişin hakaik ve maarif yalnız İslâmiyet olacaktır. Onu fethedecek yalnız…