Take a fresh look at your lifestyle.

Şüpheli Mallar Hakkında

Böyle acib bir zamanda, şübheli mallarda, zaruret derecesinde (Haşiye) iktifa etmek lâzımdır.

Çünki   اِنَّ الضَّرُورَةَ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا   sırrıyla: Haram maldan, mecburiyetle zaruret derecesini alabilir; fazlasını alamaz. 

Evet muztar adam, murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez. Belki, ölmeyecek kadar yiyebilir.

Hem yüz aç adamın huzurunda, kemal-i lezzet ile fazla yenilmez. Lem’alar 142

…ehl-i ibadet ve salahat dahi, ekser insanların aç kaldığı bu zamanda ve çok karışmış ve haram ve helâl farkedilmeyecek bir tarza gelmiş ve şübheli mal hükmünde ve manen müşterek olan erzak-ı umumiyeden helâl olmak için mikdar-ı zaruret derecesine kanaat ediyorum diye, bu mecburî belaya bir riyazet-i şer’iye nazarıyla bakmaktır. Kader-i İlahiyeye karşı şekva ile değil, rıza ile karşılamaktır. Kastamonu Lahikası 141

(Haşiye): Ekmek yemek, yaşamak gibi zarurî ihtiyaçlar haricinde başka hangi zaruret var? Sû’-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüd eden hareketler, haramı helâl etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki olmuş ise, mutlak zaruret olmadığı ve sû’-i ihtiyardan geldiği için, haramı helâl etmeye sebeb olamaz. Emirdağ Lahikası-2 / 242

Yoruma kapalı.