Take a fresh look at your lifestyle.

İlm-i cifre anahtar olacak bir ders (Osmanlıca Lemalar 125)

İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz.

Elcevap:Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hiz­mette bulunmuyoruz. İhtiyârımızın fevkinde, bize, daha hayırlı bir ihtiyar işimize hâkimdir. İlm-i ci­fir, meraklı ve zevkli bir meşgale olduğundan, va­zife-i hakikiyeden alıkoyup meşgul ediyor. Hattâ, kaç defadır esrâr-ı Kur’âniyeye karşı o anahtar ile bazı sırlar açılıyordu; kemâl-i iştiyak ve zevk ile müteveccih olduğum vakit kapanıyordu. Bunda iki hikmet buldum:

(Gayr-i Münteşir)

ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ:

İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz.

Elcevap:Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hiz­mette bulunmuyoruz. İhtiyârımızın fevkinde, bize, daha hayırlı bir ihtiyar işimize hâkimdir. İlm-i ci­fir, meraklı ve zevkli bir meşgale olduğundan, va­zife-i hakikiyeden alıkoyup meşgul ediyor. Hattâ, kaç defadır esrâr-ı Kur’âniyeye karşı o anahtar ile bazı sırlar açılıyordu; kemâl-i iştiyak ve zevk ile müteveccih olduğum vakit kapanıyordu. Bunda iki hikmet buldum:

Birisi  لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ   yasağına karşı hilâf-ı edepte bulunmak ihtimâli var.

İkincisi, hakâik-ı esâsiye-i imâniye ve Kur’âni­yenin berâhîn-i kat’iye ile ümmete ders vermek hizmeti ise, ilm-i cifir gibi ulûm-u hafiyenin yüz derece daha fevkinde bir meziyet ve kıymeti var­dır. O vazife-i kudsiyede kat’î hüccetler ve muh­kem deliller sûiistimâle meydan vermiyorlar. Fa­kat cifir gibi, muhkem kaidelere merbut olmayan ulûm-u hafiyede sûiistimâl girip şarlatanların isti­fade etmeleri ihtimâlidir. Zaten hakikatlerin hiz­metine ne vakit ihtiyaç görülse, ihtiyâca göre bir nebze ihsân edilir.

İşte, ilm-i cifrin anahtarları içinde en kolayı ve belki en sâfisi ve belki en güzeli, ism-i Bedi’den gelen ve Kur’ân’da Lâfza-i Celâlde cilvesini göste­ren ve bizim neşrettiğimiz âsârı ziynetlendiren te­vâfukun envâlarıdır. Kerâmet-i Gavsiyenin birkaç yerinde bir nebze gösterilmiş.

Ezcümle, tevâfuk birkaç cihette birşeyi gösterse, delâlet derecesinde bir işarettir. Bazan birtek te­vâfuk, bazı karâinle delâlet hükmüne geçer. Her ne ise, şimdilik bu kadar yeter. Ciddî ihtiyaç olsa size bildirilecektir.

                                      (Said Nursi)

Osm.Lem’alar ( 125 )

• • •

 

1 yorum
  1. Lazgin diyor

    Selamün aleyküm abi
    Bu kaçıncı Lem’a da geçiyor?

Yoruma kapalı.