Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

GAYRİ MÜNTEŞİRLER

Risale-i Nur’ dan Gayri Münteşirler – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

Hatim Duası

Hatim Duası         Aziz, sıddık kardeşlerim!         Evvelâ: Asâ-yı Musa'nın hitamı ve Zülfikar'ın da yakında çıkması, o müşkilâtlı havalide büyük bir muvaffakiyettir. İnşâallah fütuhat-ı mühimmenin bir anahtarı olacak.        …

Kizb ve Sıdk

Kizb ve Sıdk         KİZB: Yalan söyleme,yalan,sıdkın zıddı.         SIDK: Doğru söz, Hakikata muvafık olan *Bir şeyin her hususu tam ve kâmil olması. *Ahdinde sabit olmak. *Peygamberlere mahsus en mühim beş hasletten birisi. *Kalb…

Rumuzat-ı Semaniye 3. Parçanın devamı (2)

Rumuzat-ı Semaniye 3. Parçanın Devamı (2)         Üçüncü Sebeb: Göz ile görünecek lafzi nakşi mezayalar mananın hüsnünden ve cemalinden ve intizamından ileri gelmezse kabil-i taklittir, kolayca onun naziri kasden yapılabilir. Halbuki…

Beşinci Mektubun Tamamı

Beşinci Mektubun Tamamı         Ehli Hak, yalnız hak için bahse girişmeli. Hak için bahse girişen izhar-ı fazl etmez. Yalnız Hakkı arar. Hak hangi tarafta olursa olsun, kemal-ı şevk ile alır. Hatta hak, hasım tarafında olsa, hâlis bir…

Said Tillovi (Özdemir)in Üstada Yazdığı Mektub

Said Tillovi (Özdemir)in Üstada Yazdığı Mektub 144 NO.LU ME'HAZ  بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ         Pek muhterem ve çok sevgili aziz üstadım Bediüzzaman Hazretleri!…

Mücahede Olmazsa Terakkiyat Olmaz

MÜCAHEDE OLMAZSA TERAKKİYAT OLMAZ         Hulusi Ağabey Risale-i Nurla ve Üstad Hazretleriyle Eğirdir Dağ Komando Okulunda Yüzbaşı olarak vazife yaparken 1929 da tanışmış, fakat kısa süre sonra Eğirdir'den tayini çıkmıştır. İşte bu…

Hz. İsa (A.S)’nın Babasız Doğuşu

İSA ALEYHİSSELAM HAKKINDA BİR SUAL-CEVAP (GAYR-İ MÜNTEŞİR)         "DÖRDÜNCÜ SUALİNİZ: Yani sizin değil, İmam Ömer Efendinin suali ki, bedbaht bir doktor, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın pederi varmış diye, (Haşiye) dîvânecesine bir te'vil…

Rumuzat-ı Semaniye 3.Parçanın devamı (1)

Beşinci Mes'ele Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyanda tevâfukâtın (Hâşiye) envaı var. tevâfukât-ı nakş-ı lafzîden başka tevâfukât-ı maneviyesi var. Hem çok manidar ve çok vardır. tevâfukât-ı lafziyesi ise üç tarzdadır.Beşinci Mes'ele  Kur'an-ı

Hakikatlerin Bürhanları Olan Risaleler

Hakikatlerin Bürhanları Olan Risaleler          İkinci Mes'ele: Sözler namındaki yazılan risaleler Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyanın bir nev' tefsir-i hakikisi olduğunu ve o tefsirin te'lifinde merci' ve me'haz ve hakiki üstad ve tam rehber sırf…

Mehdi-i Azamın Siyaseti Tam Dindar İsevilere Bırakması

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ    Aziz, sıddık kardeşlerim!     Yine tekrar hem bayramınızı, hem Feyzi'lerin ve Nazif ve Halil İbrahim gibi etraftaki kardeşlerimin bayramlarını tebrik…

Emirdağ-2’ye aid gayrı münteşir

Emirdağ - 2'ye Aid Gayrı Münteşir          Biz Nur talebeleri ve Risale-i Nur'un fahrî avukatları, Risale-i Nur'dan imanını kurtaran yüzbinler müslümanların namına bu mahkemeden soruyoruz ki:         Dört mahkeme beraetine karar…

Gayr-i Münteşirler Bilinmeli Mi?

GAYR-İ MÜNTEŞİRLER BİLİNMELİ Mİ?         Risale-i Nur'un haslar dairesi, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini temsil ettiklerinden bu daire mensupları Risale-i Nur'a ve hizmetine her cihette sahip çıkmaları zaruridir.         Bunun da…

Verilen Maddi Manevi Rüşvetler

Verilen Maddi ve Manevi Ücretler Emirdağ Gayr-i Münteşir         Maddî-manevî bir sual münasebetiyle garib bir ihtar:         Şöyle ki: Denildi: Sen müdafaaatında demişsin: "Müslümanlar din terbiyesini terketse, anarşi olur. Başka…