Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

GAYRİ MÜNTEŞİRLER

Risale-i Nur’ dan Gayri Münteşirler – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

Rumuzat-ı Semaniye 3.Parça [29.Mektubun 3.Kısmı]

Rumuzat-ı Semaniye 3.Parça         Rumuzat-ı Semaniye   >  3.Parça           Yirmidokuzuncu Mektubun Üçüncü Kısmı بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ         Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın ikiyüz aksam-ı i'câziyesinden nakşî…

Konferans ve Vaazlar İle Hizmet Etmek

Konferans ve Vaazlar İle Hizmet Etmek         Aziz Kardeşimiz Ahmet Feyzi, Mehmet Emin,         Necdet bey'in tekrar ifade vermesini bildiren mektubunuzu aldık. Üstadımıza okuduk. Üstadımız sizlere selâm ediyor ve muvafakkiyetler…

Namazı Vaktinde Kılmak

Namazı Vaktinde Kılmak         Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin Afyon hapsinde yazdığı ve  el yazma  nüshalarda geçen  " Namazı Vaktinde Kılmanın Ehemmiyetini" anlatan gayet kıymeddar bir gayr-i münteşir lahika… بِاسْمِهِ…

Müküslü Hamza’nın Yazdığı Tarihçe-i Hayat

Müküslü Hamza Bediüzzaman Said Nursî'nin Tercüme-i Halinden Bir Hülasâdır         Bediüzzaman 1293 tarihinde, Bitlis vilayeti Hizan Kazası İsparit Nahiyesine tâbi' NURS karyesinde tevellüd etmiştir. Pederi Mirza nâmında bir zattır.…

Beşinci Şua’ın İkinci Makamı Ve Mes’eleleri

Beşinci Şua'ın İkinci Makamı Ve Mes'eleleri         Aşağıda gelecek olan Birinci Mesele yazıldıktan hayli zaman sonra zuhur eden bir hadise tam te'vilini göstermiştir, şöyle ki: Hadiste "O süfyan bir su içecek, eli delinecek" denilmiş.…

27. Lema (Basılmayan Kısmı)

27. Lema (Basılmayan Kısmı)         Benim hakkımda İddianamenin ahirlerinde "Halil İbrahim'e gönderdiğim risalenin dördüne mahrem namını verdiğim ilh." fıkrasına cevaben derim ki; Benim gibi bu milleti aldatmamış ve otuz kırk

Hz. Mehdi Hakkında Bir Mektub

Hz. Mehdi Hakkında Bir Mektub         Aziz, sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur'aniyede kuvvetli arkadaşım!         Sen Feyzi'ye yazdığın mektubunda bir kelimeye nazar-ı dikkati celbetmen sırrıyla, yirmi dakika mektub ve kitablarla, Feyzi…

İlm-i cifre anahtar olacak bir ders

İlm-i Cifre Anahtar Olacak Bir Ders (Gayr-i Münteşir)         ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz.         Elcevap: Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hizmette bulunmuyoruz. İhtiyârımızın fevkinde,…

Hem çok müşkilpesend olma

Hem Çok Müşkilpesend Olma         Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur'aniyeden başka hiçbir şeye âlet olamaz. Onun talebeleri muhtelif…

Gıybet / Gayr-i Münteşir

YİRMİ İKİNCİ MEKTUBUN HÂTİMESİNDEKİ BAHSE BİR ZEYLDİR اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا*         Gıybet şu âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kur’ân’da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve alçaktırlar. Gıybetin…

Ölüm ve İman Hakikatı (Gayri Münteşir)

Ölüm ve İman Hakikatı (Gayri Münteşir)         Hazret-i Üstad'ın ölüm hakikatına karşı, imanın kıymetini gösteren gayr-ı münteşir bir mektubudur..         Aziz, sıddık kardeşlerim!         Evvelâ: Denizli makinesi şimdilik…

Gaflet Nedir ? Ne Zaman Gaflet Basar ?

Gaflet Nedir? Ne Zaman Gaflet Basar?          (Hz.Üstad'ın Hulusi Ağabey'e gönderdiği bir mektub fotokopisi. Gayr-ı münteşir.)         Aziz, sıddık, muhlis kardeşim!         Sana Yirmialtıncı Mektub'un dört mebhasını birden…

Hatim Duası

Hatim Duası         Aziz, sıddık kardeşlerim!         Evvelâ: Asâ-yı Musa'nın hitamı ve Zülfikar'ın da yakında çıkması, o müşkilâtlı havalide büyük bir muvaffakiyettir. İnşâallah fütuhat-ı mühimmenin bir anahtarı olacak.        …

Kizb ve Sıdk

Kizb ve Sıdk         KİZB: Yalan söyleme,yalan,sıdkın zıddı.         SIDK: Doğru söz, Hakikata muvafık olan *Bir şeyin her hususu tam ve kâmil olması. *Ahdinde sabit olmak. *Peygamberlere mahsus en mühim beş hasletten birisi. *Kalb…