Rumuzat-ı Semaniye 3.Parça [29.Mektubun 3.Kısmı]

Rumuzat-ı Semaniye 3.Parça [29.Mektubun 3.Kısmı]         Rumuzat-ı Semaniye   >  3.Parça [29.Mektubun 3.Kısmı]          Yirmidokuzuncu Mektubun Üçüncü Kısmı بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ      …

Kastamonu Lahikası Gayr-i Münteşir Mühim Bir Parça

Kastamonu Lahikası Gayr-i Münteşir Mühim Bir Parça         Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur’aniyeden başka…

Konferans ve Vaazlar İle Hizmet Etmek

Konferans ve Vaazlar İle Hizmet Etmek         Aziz Kardeşimiz Ahmet Feyzi, Mehmet Emin,         Necdet bey’in tekrar ifade vermesini bildiren mektubunuzu aldık. Üstadımıza okuduk. Üstadımız…

Rumuzat-ı Semaniye 1.Parça [28.Mektubun 7.Meselesinin Hatimesi]

Rumuzat-ı Semaniye 1.Parça [28.Mektubun 7.Meselesinin Hatimesi]         Rumuzat-ı Semaniye > 1.Parça [28.Mektubun 7.Meselesinin Hatimesi] > 1.Nükte         Birinci Nükte:         Yirmisekizinci…

Namazı Vaktinde Kılmak

Namazı Vaktinde Kılmak         Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin Afyon hapsinde yazdığı ve  el yazma  nüshalarda geçen  ” Namazı Vaktinde Kılmanın Ehemmiyetini” anlatan gayet kıymeddar bir gayr-i münteşir lahika……

Müküslü Hamza’nın Yazdığı Tarihçe-i Hayat

Müküslü Hamza Bediüzzaman Said Nursî’nin Tercüme-i Halinden Bir Hülasâdır         Bediüzzaman 1293 tarihinde, Bitlis vilayeti Hizan Kazası İsparit Nahiyesine tâbi’ NURS karyesinde tevellüd etmiştir. Pederi Mirza nâmında…

Beşinci Şua’ın İkinci Makamı Ve Mes’eleleri

Beşinci Şua’ın İkinci Makamı Ve Mes’eleleri         Aşağıda gelecek olan Birinci Mesele yazıldıktan hayli zaman sonra zuhur eden bir hadise tam te’vilini göstermiştir, şöyle ki: Hadiste “O…

Şualar 454. sahifede yazılmayan 9. madde (Dersim Faciası )

Şualar 454. Sahifede Yazılmayan 9. Madde (Dersim Faciası )         1937 ve 1938 de Dersimde (Tunceli) olanları anlatan en hakikatlı bir ders budur:        …

27. Lema (Basılmayan Kısmı)

27. Lema (Basılmayan Kısmı)         Benim hakkımda İddianamenin ahirlerinde “Halil İbrahim’e gönderdiğim risalenin dördüne mahrem namını verdiğim ilh.” fıkrasına cevaben derim ki; Benim gibi bu milleti aldatmamış…

Hz. Mehdi Hakkında Bir Mektub

Hz. Mehdi Hakkında Bir Mektub         Aziz, sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur’aniyede kuvvetli arkadaşım!         Sen Feyzi’ye yazdığın mektubunda bir kelimeye nazar-ı dikkati celbetmen…

İlm-i cifre anahtar olacak bir ders

İlm-i Cifre Anahtar Olacak Bir Ders (Gayr-i Münteşir)         ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz.         Elcevap: Biz kendi arzu ve…

Hem çok müşkilpesend olma

Hem Çok Müşkilpesend Olma         Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur’aniyeden başka hiçbir şeye âlet…

Gıybet / Gayr-i Münteşir

YİRMİ İKİNCİ MEKTUBUN HÂTİMESİNDEKİ BAHSE BİR ZEYLDİR اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا*         Gıybet şu âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kur’ân’da gayet menfur ve ehl-i gıybet,…

Ölüm ve İman Hakikatı (Gayri Münteşir)

Ölüm ve İman Hakikatı (Gayri Münteşir)         Hazret-i Üstad’ın ölüm hakikatına karşı, imanın kıymetini gösteren gayr-ı münteşir bir mektubudur..         Aziz, sıddık kardeşlerim!  …

Gaflet Nedir ? Ne Zaman Gaflet Basar ?

Gaflet Nedir? Ne Zaman Gaflet Basar?          (Hz.Üstad’ın Hulusi Ağabey’e gönderdiği bir mektub fotokopisi. Gayr-ı münteşir.)         Aziz, sıddık, muhlis kardeşim!      …

Hatim Duası

Hatim Duası         Aziz, sıddık kardeşlerim!         Evvelâ: Asâ-yı Musa’nın hitamı ve Zülfikar’ın da yakında çıkması, o müşkilâtlı havalide büyük bir muvaffakiyettir. İnşâallah fütuhat-ı…

Kizb ve Sıdk

Kizb ve Sıdk         KİZB: Yalan söyleme,yalan,sıdkın zıddı.         SIDK: Doğru söz, Hakikata muvafık olan *Bir şeyin her hususu tam ve kâmil olması. *Ahdinde…

Rumuzat-ı Semaniye 3. Parçanın devamı (2)

Rumuzat-ı Semaniye 3. Parçanın Devamı (2)         Üçüncü Sebeb: Göz ile görünecek lafzi nakşi mezayalar mananın hüsnünden ve cemalinden ve intizamından ileri gelmezse kabil-i taklittir, kolayca onun…