Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

GAYRİ MÜNTEŞİRLER

Aziz, sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur’aniyede kuvvetli arkadaşım!             Sen Feyzi’ye yazdığın mektubunda bir kelimeye nazar-ı...
Aziz, sıddık, muhlis kardeşim! Sana Yirmialtıncı Mektub’un dört mebhasını birden gönderdim. Kendi nüshamdır. Sen benden...
Risale-i Nur’un haslar dairesi, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini temsil ettiklerinden bu daire mensupları Risale-i Nur’a...
Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Denizli makinesi şimdilik işlemediğinde bir hayır var. Hem birden üç makinenin,...
Uzun bir ömür isterseniz ve büyük bir ticaret arzu ederseniz ve manevi büyük bir sürur...
Aziz Kardeşimiz Ahmet Feyzi, Mehmet Emin, Necdet bey’in tekrar ifade vermesini bildiren mektubunuzu aldık. Üstadımıza...
(Gayr-i Münteşir) ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz. Elcevap: Biz kendi arzu...
Âhiret kardeşim Hulusi Bey’e! Sizin gibi hakiki kardeşlerimle uzaklığın alâmeti olan mükâtebe, âdetim değil. Çünki...
Maddî-manevî bir sual münasebetiyle garib bir ihtar: Şöyle ki: Denildi: Sen müdafaaatında demişsin: “Müslümanlar din...
“DÖRDÜNCÜ SUALİNİZ: Yani sizin değil, İmam Ömer Efendinin suali ki, bedbaht bir doktor, Hazret-i İsâ...
Muhterem Üstadım! Sizleri hatırladığım zaman size olan aşk ve muhabbetimden kalbim yanarak gözlerim yaşarıyor. Sizleri...
Hulusi Ağabey Risale-i Nurla ve Üstad Hazretleriyle Eğirdir Dağ Komando Okulunda Yüzbaşı olarak vazife yaparken...
Birinci Nükte Bir dest-i inâyet altında hizmet-i Kur’aniyede istihdam edildiğimize dair çok enva’-ı işarat-ı gaybiyeyi...
Birinci Nükte: Yirmisekizinci Mektub’un Yedinci Mes’elesinde yedi-sekiz küllî ve manevî inâyât-ı İlâhiyeden hissettiğimiz bir işaret-i...
Biz Nur talebeleri ve Risale-i Nur’un fahrî avukatları, Risale-i Nur’dan imanını kurtaran yüzbinler müslümanların namına...
İkinci Mes’ele: Sözler namındaki yazılan risaleler Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanın bir nev’ tefsir-i hakikisi olduğunu ve o...
1937 ve 1938 de Dersimde (Tunceli) olanları anlatan en hakikatlı bir ders budur: Afyon Mahkemesinde...
Aziz, sıddık kardeşlerim!             Evvelâ: Asâ-yı Musa’nın hitamı ve Zülfikar’ın da yakında çıkması, o müşkilâtlı...
12