Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

GAYRİ MÜNTEŞİRLER

Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın ikiyüz aksam-ı i’câziyesinden nakşî bir kısmını gösterecek bir tarzda, Kur’an-ı Azîm-üş Şân’ı,...
Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir.Hiçbir şeye tabi olamaz.Hakikat-ı...
Aziz Kardeşimiz Ahmet Feyzi, Mehmet Emin, Necdet bey’in tekrar ifade vermesini bildiren mektubunuzu aldık. Üstadımıza...
Birinci Nükte: Yirmisekizinci Mektub’un Yedinci Mes’elesinde yedi-sekiz küllî ve manevî inâyât-ı İlâhiyeden hissettiğimiz bir işaret-i...
Uzun bir ömür isterseniz ve büyük bir ticaret arzu ederseniz ve manevi büyük bir sürur...
Müküslü Hamza Bediüzzaman Said Nursî’nin Tercüme-i Halinden Bir Hülasâdır Bediüzzaman 1293 tarihinde, Bitlis vilayeti Hizan Kazası İsparit...
Aşağıda gelecek olan Birinci Mesele yazıldık­tan hayli zaman sonra zuhur eden bir hadise tam te’vi­lini...
1937 ve 1938 de Dersimde (Tunceli) olanları anlatan en hakikatlı bir ders budur: Afyon Mahkemesinde...
27. Lema (basılmayan kısmı) Benim hakkımda İddianamenin ahirlerinde “Halil İbrahim’e gönderdiğim risalenin dördüne mahrem namını...
Aziz, sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur’aniyede kuvvetli arkadaşım!             Sen Feyzi’ye yazdığın mektubunda bir kelimeye nazar-ı...
(Gayr-i Münteşir) ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz. Elcevap: Biz kendi arzu...
Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi...
Gıybet şu âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kur’ân’da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve...
Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Denizli makinesi şimdilik işlemediğinde bir hayır var. Hem birden üç makinenin,...
Aziz, sıddık, muhlis kardeşim! Sana Yirmialtıncı Mektub’un dört mebhasını birden gönderdim. Kendi nüshamdır. Sen benden...
Aziz, sıddık kardeşlerim!             Evvelâ: Asâ-yı Musa’nın hitamı ve Zülfikar’ın da yakında çıkması, o müşkilâtlı...
KİZB: Yalan söyleme,yalan,sıdkın zıddı. SIDK: Doğru söz, Hakikata muvafık olan *Bir şeyin her hususu tam...
Üçüncü Sebeb: Göz ile görünecek lafzi nakşi mezayalar mananın hüsnünden ve cemalinden ve intizamından ileri...
12