GAYRİ MÜNTEŞİRLER

Gaflet Nedir ? Ne Zaman Gaflet Basar ?

Aziz, sıddık, muhlis kardeşim! Sana Yirmialtıncı Mektub’un dört mebhasını birden gönderdim. Kendi nüshamdır. Sen benden ziyade lâyıksın. Seninki kayboldu, benimki onun yerine geçsin. Fakat müsvedde halindedir, kusura bakma.   (Hz.Üstad’ın Hulusi Ağabey’e gönderdiği bir mektub fotokopisi. Gayr-ı münteşir.) Aziz, sıddık, muhlis kardeşim! Sana Yirmialtıncı Mektub’un dört mebhasını birden gönderdim. Kendi nüshamdır. Sen benden ziyade lâyıksın. Seninki kayboldu, benimki onun yerine …

Devamı »

Gayr-i Münteşirler Bilinmeli Mi?

Risale-i Nur’un haslar dairesi, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini temsil ettiklerinden bu daire mensupları Risale-i Nur’a ve hizmetine her cihette sahip çıkmaları zaruridir. Bunun da mümkün olabilmesi ancak Nur’lara tam vakıf olmanın yanında,Hz. Üstadın hem eski hem yeni Said devresinde yazdığı gayrı matbu ve gayrı münteşir olan umum eserlerini de bilmeleri gerekir ki;   GAYR-İ MÜNTEŞİRLER BİLİNMELİ Mİ? Risale-i Nur’un haslar …

Devamı »

Ölüm ve İman Hakikatı/GM

Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Denizli makinesi şimdilik işlemediğinde bir hayır var. Hem birden üç makinenin, üç mühim merkezde faaliyetleri … sırrına göre maslahat değildir. Hem Isparta, İnebolu gibi, Denizli şakirdleri mübarek kalemleriyle çok iş görmediklerinden, onların kalemini Nur hizmetinde çalıştırmak için, muvakkaten makineleri işlemedi. Şimdilik Isparta ve İnebolu makinelerinin mahsûlü, muhtaç müştaklara teberrüke inâyet böyle tecelli ediyor. Hazret-i Üstad’ın ölüm …

Devamı »

Namazı Vaktinde Kılmak

Uzun bir ömür isterseniz ve büyük bir ticaret arzu ederseniz ve manevi büyük bir sürur ve sevinç isterseniz ve umum vaktinizi, hatta uykuda dahi olsa, ibadette olma isterseniz, öyle ise farz namazını terketmeyiniz.   NAMAZI VAKTİNDE KILMAK Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin Afyon hapsinde yazdığı ve  el yazma  nüshalarda geçen  “ Namazı Vaktinde Kılmanın Ehemmiyetini” anlatan gayet kıymeddar bir gayr-i münteşir lahika…   …

Devamı »

Konferans ve Vaazlar İle Hizmet Etmek

Aziz Kardeşimiz Ahmet Feyzi, Mehmet Emin, Necdet bey’in tekrar ifade vermesini bildiren mektubunuzu aldık. Üstadımıza okuduk. Üstadımız sizlere selâm ediyor ve muvafakkiyetler niyaz ediyor ve diyor ki: “Aziz kardeşlerimiz, şu dünyanın gidişatı ve hâdisatın sevkiyatı ve her daim bitamamiha âhiret hesabına olmasından ehl-i hakikat, âhiret ve beka itibariyle dünyaya bakıyorlar. Bu dünyadamuvaffakiyet ve parlak saadet maksud-u bizzat değil, belki rıza-yı İlâhî saadet-i …

Devamı »

İlm-i cifre anahtar olacak bir ders

(Gayr-i Münteşir) ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz. Elcevap: Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hizmette bulunmuyoruz. İhtiyârımızın fevkinde, bize, daha hayırlı bir ihtiyar işimize hâkimdir. İlm-i cifir, meraklı ve zevkli bir meşgale olduğundan, vazife-i hakikiyeden alıkoyup meşgul ediyor. Hattâ, kaç defadır esrâr-ı Kur’âniyeye karşı o anahtar ile bazı sırlar açılıyordu; kemâl-i iştiyak ve zevk ile müteveccih …

Devamı »

Yirmisekizinci Mektubun 4. Mes’elesinin neşredilmeyen 3. Noktası

ÜÇÜNCÜ NOKTA: Ehl-i siyaset çoktan beri anlamışlar ki ben siyasetle alâkadar değilim. Değil şimdi, hattâ oniki seneye yakındır ki “Eûzü billahi mineşşeytani vessiyase” deyip siyaseti her cihetçe atmışım. Hiçbir ehl-i siyaset, hiçbir hükûmet benim meşgul olduğum sırf hakaik-i imaniyeye karşı ilişmeye hiçbir kanunları muvafakat etmiyor. Yirmisekizinci Mektubun 4. Mes’elesinin neşredilmeyen 3. Noktasıdır: ÜÇÜNCÜ NOKTA: Ehl-i siyaset çoktan beri anlamışlar ki …

Devamı »

Hz.Üstad’ın Hulusi Ağabey’e Gönderdiği Gayr-ı Münteşir Bir Mektub.

Âhiret kardeşim Hulusi Bey’e! Sizin gibi hakiki kardeşlerimle uzaklığın alâmeti olan mükâtebe, âdetim değil. Çünki manen beraberiz Merak ettiğin mes’elelerin cevabı da sizin yanınızdaki Sözlerde vardır. Cenab-ı Hakk’a hamd ve şükür ediyorum ki, sizler gibi sadık bazı kardeş talebeleri bana vermiştir. 285 no.lu me’ haz (Hz.Üstad’ın Hulusi Ağabey’e gönderdiği bir mektub fotokopisi. Gayr-ı münteşir.) Âhiret kardeşim Hulusi Bey’e! Sizin gibi …

Devamı »

Verilen Maddi Manevi Rüşvetler

Maddî-manevî bir sual münasebetiyle garib bir ihtar: Şöyle ki: Denildi: Sen müdafaaatında demişsin: “Müslümanlar din terbiyesini terketse, anarşi olur. Başka ecnebî milletler gibi komünist veya sosyalist gibi kayıd altında kalamaz                                                                         Emirdağ Gayr-i Münteşir Maddî-manevî bir sual münasebetiyle garib bir ihtar: Şöyle ki: Denildi: Sen müdafaaatında demişsin: “Müslümanlar …

Devamı »

Hz. İsa (A.S)’nın Babasız Doğuşu

“DÖRDÜNCÜ SUALİNİZ: Yani sizin değil, İmam Ömer Efendinin suali ki, bedbaht bir doktor, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın pederi varmış diye, (Haşiye) dîvânecesine bir te’vil ile bir âyetten kendine güya şâhit gösteriyor… İSA ALEYHİSSELAM HAKKINDA BİR SUAL-CEVAP (GAYR-İ MÜNTEŞİR) “DÖRDÜNCÜ SUALİNİZ: Yani sizin değil, İmam Ömer Efendinin suali ki, bedbaht bir doktor, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın pederi varmış diye, (Haşiye) dîvânecesine bir te’vil …

Devamı »