MEVLİD-İ ŞERİF DERSİ

Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

GÜNCEL MESELELER

KİTAP HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN ezkarinuriye.nurasadakat.com   KİTAP HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN
İzdivac meselesi, günümüz insanının çokça medar-ı bahs ettiği ve bütün himmet ve gayretiyle ona çalıştığı...
Hem refika-i hayatını, rahmet-i İlâhiyyenin mûnis, lâtif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et....
Şu sure kat’iyyen ifade ediyor ki: Küre-i Arz, hareket vezelzelesinde vahy ve ilhama mazhar olarak...
Zaman zaman Bediüzzaman Hazretleri ve onun eserleri olan Risale-i Nurlar hakkında bazı çevrelerce kasıtlı ve...
     Risale-i Nur’un dili ağır olup anlaşılması müşküldür.   Cevap:   Risale-i Nur külliyatında mezkur...
2- Risale-i Nur bir tefsir değildir.  Cevap:  Derlememizin başında  arz ettiğimiz vecihle bu neşriyat, münekkid...
3- Risale-i Nur’da gayr-i Müslimlerin de “şehit” olabileceği ifadesinin geçtiğini ve bu düşüncenin ehl-i sünnete...
… Gazetesi 23/7/1996 tarihindeki sayısında “Bir bilene soralım” köşesinde A.. G…. ismindeki sahıs, çok fahiş bir hata...
…. bir vakıa-i hayaliyede, şöyle bir temsilde gördüm ki: Ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım...
Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelen: Çok emarelerle ve bazı hâdiselerle kat’iyyen tahakkuk etmiş ki, Nur’un has...
İctihadın, lügat manası güç, takat ve çaba anlamına gelen “cehd” kökünden “iftial” vezninde olup, bir...
Bir süredir çeşitli Forumlarda Risalei Nur talebesi olarak kendini ifade edip İftira atanlara ve onların...
Risale-i Nur yani Nurcular her meselelerini Risale-i Nur’dan görürler vegösterirlerve ordaki Kur’anî hükümlere bağlı kalırlar.Bu...
İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik...
Fethullah Gülenin Risale-i Nur’larla tanışması takriben 1957 yılına tekabul ettiği Küçük Dünyam isimli kitapta şöyle...
“ Ey o Peygamber! Zevcelerine ve kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına hep söyle: cilbâblarından üzerlerini sıkı...
İki karn sahibi demek olan Zülkarneyn, karn kelimesinin muhtelif manalarına göre izah edilir. Karn’ın asır...