Aranan Kelime: bediüzzaman kimdir

Bediüzzaman Hazretlerinin İsim ve Ünvanları

1-Bedîüzzaman                                                 Tarihçe-i Hayat 47 p1 2-Allâme-i Asır                                                 Tarihçe-i Hayat 32 p3 3-Allâme-i Zîfünun                                         Tarihçe-i Hayat 325 p5 4-Nüsha-i nâdire-i zaman                              Tarihçe-i Hayat 331 p2 BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN  İSİM VE ÜNVANLARI 1-Bedîüzzaman                                                                    Tarihçe-i Hayat 47 p1 2-Allâme-i Asır                                                                    Tarihçe-i Hayat 32 p3 3-Allâme-i Zîfünun                                                           Tarihçe-i Hayat 325 p5 4-Nüsha-i Nâdire-i Zaman                                                Tarihçe-i Hayat 331 p2 5-Allâme-i Bedîüzzaman                                            Tarihçe-i Hayat 331 p son 6-Define-i Ulûm                                                            Tarihçe-i Hayat …

Devamı »

Bediüzzaman Gibi Bir İslam Güneşi Üflemekle Sönmez

Risale-i Nur’un fevkalâde kıymetini kırmak ve fütuhatına sed çekmek için gizli din düşmanları tarafından Üstad Hazretlerinin şahsını çürütmek fikriyle hiç kimsenin inanmayacağı, şeytanların bile hatır ve hayaline gelmeyeceği iftiralar atılmış, Üstad Hazretlerini nazar-ı âmmeden düşürmek için her yola baş vurulmuştur. Bakınız bu husus Risale-i Nur’larda şöyle ifade edilmiştir; BEDİÜZZAMAN GİBİ BİR İSLAM GÜNEŞİ ÜFLEMEKLE SÖNMEZ Risale-i Nur’un fevkalâde kıymetini kırmak …

Devamı »