Ahirzaman Fitneleri

          İslâmiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir.Kur’an ve Hadîs ihbar-ı gaybî ile, ehl-i imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş.K.L 187 p1 AHİRZAMAN FİTNELERİ  İslâmiyet noktasında bu…

Beşinci Şua’ın İkinci Makamı Ve Mes’eleleri

Beşinci Şua’ın İkinci Makamı Ve Mes’eleleri         Aşağıda gelecek olan Birinci Mesele yazıldıktan hayli zaman sonra zuhur eden bir hadise tam te’vilini göstermiştir, şöyle ki: Hadiste “O…

Kıyamet Nedir, Kıyamet Ne Zaman Kopacak?

                       KIYAMET                      Kıyamet, Hz. Âdem (A.S)’den beri insanların en çok merak ettiği ve korktuğu mesailin…

Zülkarneyn’in Asrımıza Bakan Vechi

İki karn sahibi demek olan Zülkarneyn, karn kelimesinin muhtelif manalarına göre izah edilir. Karn’ın asır manasına nazaran: Ahirzaman fitnesine karşı manen vazifeli ve Allah tarafından müeyyed ve iman, hayat, şeri’at…