Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Etiketi

risale i nur mesleği sahabe mesleği

Meslek Düsturlarının Değişemezliği

Risale-i Nur hizmetinde temel teşkil eden ve aşağıda kısmen tesbitleri yapılmış olan meslek düsturla­rının değiş­mezliği de bir esastır. Hakiki keyfiyete medar ve Risale-i Nur’un hizmet ha­yatında hiçbir zaman değişmeyecek olan bu…