Aranan Kelime: said nursi kimdir

Gayr-i Münteşirler Bilinmeli Mi?

Risale-i Nur’un haslar dairesi, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini temsil ettiklerinden bu daire mensupları Risale-i Nur’a ve hizmetine her cihette sahip çıkmaları zaruridir. Bunun da mümkün olabilmesi ancak Nur’lara tam vakıf olmanın yanında,Hz. Üstadın hem eski hem yeni Said devresinde yazdığı gayrı matbu ve gayrı münteşir olan umum eserlerini de bilmeleri gerekir ki;   GAYR-İ MÜNTEŞİRLER BİLİNMELİ Mİ? Risale-i Nur’un haslar …

Devamı »

Sadakat

SADAKAT: Bir kimseye Allah için kalben bağlılık, Vefadarlık. *Bir mesleğin dustur ve kaidelerine hiç tasarruf etmeden ve tereddütsüz olarakbağlılık. Dustur ve tavsiyeleri tasarrauf etmeden aynen kabul edip bilfiil tatbikine gayret göstermek. *Bir ameli Allah emrettiği için yapmak ihlas, emredildiği gibi yapmak ise sadakattır. Sadakatin manevi ve fiili olmak üzere iki ciheti vardır. Kişinin davasına ciddi ve kalbi samimiyeti manevi cihetidir. …

Devamı »

Bediüzzaman Gibi Bir İslam Güneşi Üflemekle Sönmez

Risale-i Nur’un fevkalâde kıymetini kırmak ve fütuhatına sed çekmek için gizli din düşmanları tarafından Üstad Hazretlerinin şahsını çürütmek fikriyle hiç kimsenin inanmayacağı, şeytanların bile hatır ve hayaline gelmeyeceği iftiralar atılmış, Üstad Hazretlerini nazar-ı âmmeden düşürmek için her yola baş vurulmuştur. Bakınız bu husus Risale-i Nur’larda şöyle ifade edilmiştir; BEDİÜZZAMAN GİBİ BİR İSLAM GÜNEŞİ ÜFLEMEKLE SÖNMEZ Risale-i Nur’un fevkalâde kıymetini kırmak …

Devamı »