RİSALE-İ NUR’DAN LEYLE-İ BERAT DERSİ

BERAT : Nişan, rütbe ve imtiyaz için verilen resmî belge, kurtuluş. BERAT GECESİ : Arabi Şâban ayının onbeşinci gecesi. Şâban ayı mübarek şuhur-u selâseden (üç aylardan) olup, onbeşinci gecesi mahlûkatın…

Leyle-i Regaib Tebriği

Leyle-i Regaib Tebriği Aziz, sıddık kardeşlerim! ​Evvelâ: Bütün ruh u canımızla Receb-i Şerifinizi ve şuhur-u selâsenizi tebrik edip Cenab-ı Erhamürrâhimînden niyaz ediyoruz ki hakkınızda ve hakkımızda seksen sene bir manevî…

ŞUHUR-U SELASE (Üç Aylar)

ŞUHUR-U SELASE         Aziz, sıddık kardeşlerim!         Evvelâ: Bütün ruh u canımızla Receb-i Şerifinizi ve şuhur-u selâsenizi tebrik edip Cenab-ı Erhamürrâhimînden niyaz ediyoruz ki…

Risale-i Nur’dan Mirac Kandili Dersi

Hikmet-i Miraç- Leyle-i Miraç Dersi Leyle-i Miraç, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir Bismihi Subhanehu.         “Aziz, sıddık kardeşlerim, “Leyle-i Miraç, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir.    …

Regaib Gecesi

REGAİB KANDİLİ         Regaib Nedir: Regâib, arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için…

Şuhur-u Selase Dersi

ŞUHUR-U SELASE Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Bütün ruh u canımızla Receb-i Şerifinizi ve şuhur-u selâsenizi tebrik edip Cenab-ı Erhamürrâhimînden niyaz ediyoruz ki hakkınızda ve hakkımızda seksen sene bir manevî ömr-ü…

Külliyatta Ramazan ve Oruç Bölüm 2

Ramazan’ın her gününde bir hatme-i Kur’aniye olarak, manevî ve çok geniş bir mecliste, Isparta ve Kastamonu’yu ihata eden bir dairede halka tutan Risale-i Nur talebelerinin ve o dairenin merkezinde sizler…

Risale-i Nur’dan Leyle-i Berat Tebrikleri

Aziz, sıddık, mübarek, metin kardeşlerim! Sizin Leyle-i Berat’ınızı ve gelen Leyali-i Ramazan-ı Mübareke’nizi tebrik ederiz…K.L154 p1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ…

Leyle-i Kadr

08.05.2021 aksami mubarek Kadir gecesi özel dersi …İnsanlarda (veli), cum’ada (dakika-i icabe), ramazanda (leyle-i kadir), esma-ül hüsnada (ism-i a’zam), ömürde (ecel) meçhul kaldıkça,sair efrad dahi kıymetdar kalır, ehemmiyet verilir. LEYLE-İ…

Kurban nedir? Kurban İbadeti Hakkında

Kurban nedir? Kurban İbadeti Hakkında KURBAN: Allah’ın rızasını kazanmağa sebep olan şey. Etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vâcib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır.. gibi hayvan.…

Külliyatta Ramazan Ve Oruç Bölüm 4

Aziz, sıddık kardeşlerim!  Evvelâ: Seksen küsur sene ibadetli bir ömr-ü bâkiyi temin eden Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruh u canımızla tebrikve her gecesi bir nevi Leyle-i Kadir hükmünde hakkımızda menfaatdar olmasını…

Risale-i Nur’dan Leyle-i Mi’rac Tebrikler

LEYLE-İ Mİ’RAC TEBRİKLERİ بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ Aziz, sıddık kardeşlerim! Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviye sırrıyla, inşâallah herbiriniz kırkbin dil…

Külliyatta Ramazan ve Oruç Bölüm 3

Bu risalenin te’lifinden onbir sene evvel Ramazan-ı Şerifte İstanbul Bayezid câmi-i şerifinde hâfızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim, fakat manevî bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim.…

Risale-i Nur’dan Mevlid-i Şerif Dersi

MUHABBET-İN NEBİ (MEVLİD KANDİLİ) 14.02.11   …Zât-ı Rahmanurrahîm, ona lâyık bir tarzda bir muhabbet, bir sevmek gibi (ona lâyık şuunatla tabir edilen) ulvî, kudsî, güzel, münezzeh manaları vardır. “Lezzet-i kudsiye,…

Külliyatta Ramazan Ve Oruç Bölüm 1

[Birinci kısmın âhirinde şeair-i İslâmiyeden bir nebze bahsedildiğinden şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerife dair olan bu ikinci kısımda, bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu İkinci Kısım, Ramazan-ı…

Mübarek Gecelerdeki Amellerin Sevabı Hakkında

Şuhur-u selase Seksen küsur sene manevî ve bâki bir ömrü kazandırmak sırrını taşıyan şuhur-u selâse… Kastamonu Lahikası 250 Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şaban-ı Muazzamda üçyüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine…