Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

DERS KATEGORİLERİ

Eğer Kur’an okunurken, namazın, tesbihatın tetimmesi ise, kıbleye karşı duranlar vaziyetlerini bozmamak evlâdır. Yalnız müezzinin önündeki adam...
(Erkeğin kadın doktora, kadının erkek doktora görünmesi) Nasılki bir tabib, doktorluk noktasında bir nâmahremin en nâmahrem...
…mektubunuzda “yedi kebair”i soruyorsunuz. Kebair çoktur, fakat ekber-ül kebair ve mubikat-ı seb’a tabir edilen günahlar yedidir:...
Aziz, sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur’aniyede kuvvetli arkadaşım!             Sen Feyzi’ye yazdığın mektubunda bir kelimeye nazar-ı...
Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Bütün ruh u canımızla Receb-i Şerifinizi ve şuhur-u selâsenizi tebrik edip...
Aziz, sıddık kardeşlerim! Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla...
Evail-i suredeki  ﺍﻟٓﻢٓ، ﻃَﺲٓ، ﺣَﻢٓ gibi huruf-u kudsiye-i şifriye-i İlahiye, hava zerratı içinde, zamansız münasebat-ı...
Aziz, sıddık, muhlis kardeşim! Sana Yirmialtıncı Mektub’un dört mebhasını birden gönderdim. Kendi nüshamdır. Sen benden...
Kıyamet, Hz. Âdem (A.S)’den beri insanların en çok merak ettiği ve korktuğu mesailin başında gelmektedir....
 …“İnsan öyle bir nüsha-i câmiadır ki: Cenab-ı Hak, bütün esmasını, insanın nefsi ile insana ihsas...
Muhterem Kardaşımız şahsi kanaatimiz  bir Müslümanın hiçbir şekilde faize bulaşmaması gerektiği yönündedir. Hele bir Nur...
Soru: Farz namazlardan sonra okunan Salaten Tüncina duasının kaynağı nedir? Kimden gelmektedir? Sünnette var mıdır?...
Hemde itikadımdır ki: İstikbale hüküm sürecek ve her kıt’asında hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir. Evet saadet-saray-ı istikbalde...
  14 asır evvel nazil olan ve hükmü ebede kadar sürecek olan Kur’an-ı Azimüşşan, tertibi...
ASHÂB Peygamber Efendimize iman ederek O’nu gören ve müslüman olarak ölen kimseler. Lügat itibariyle ashab,...
İstikbalden haberler veren sırlarla dolu bir şiir Eddaî, “Duacınız. Mâlum bir duacı. Hayrınızı isteyen” anlamında...
  ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ       …İstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrımıza hem o...