Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

DERS KATEGORİLERİ

Risale-i Nur Ders Kategorileri – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

Risale-i Nur Talebesi Olmanın Kazançları

Risale-i Nur Talebesi Olmanın Kazançları         Risale-i Nur'a intisab eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, Risale-i Nur talebesi ünvanını alır. Ve o…

Şükür – 2

Şükür 2 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( Kâinatın bütün zerratı -müctemian ve münferiden- lisan-ı acz ve fakr ile vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettikleri Sâni'-i Hakîme hamdler, senalar, şükürler olsun. Ve kâinatın…

Sebat ve Metanet Esası

Sebat ve Metanet Esası         SEBAT: Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak. Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah'a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak. Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir…

Gayr-i Münteşirler Bilinmeli Mi?

GAYR-İ MÜNTEŞİRLER BİLİNMELİ Mİ?         Risale-i Nur'un haslar dairesi, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini temsil ettiklerinden bu daire mensupları Risale-i Nur'a ve hizmetine her cihette sahip çıkmaları zaruridir.         Bunun da…

Hz İsa (As)’ın Nüzülüne İnanmak Vacib Midir?

Hz. İsa (As)'ın Nüzülüne İnanmak Vacib Midir ? بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اۤلِهِ وَ…

Bediüzzaman ve Kürd Meselesi

BEDİÜZZAMAN VE KÜRD MESELESİ         Günümüzde çokça medarı bahs olan "Kürd meselesi", bu vatan evladının kabil-i iltiyam olmayan bir yarası haline gelmiştir. Bu yaranın kapanması  için muhtelif çalışmalar yapıldıysa da mevcut yara,…

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı-2

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı - 2         Van'a muvasalat ettikten sonra, aşâiri (aşiretleri) dolaşarak içtimaî, medenî, ilmî derslerle onları irşada çalışmıştır. Bu hususta, sual-cevap halinde, "Münâzarat" isimli bir kitab neşretmiştir.…

ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ

ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ         İbn Ömer (r.a) Peygamber'in (s.a.v) şöyle dediğini nakletti: "Kim tahir/temiz olarak uyursa onun kılları arasında bir melek geceler. Gecenin bir saatinde bu kimse uyanırsa melek onun için şöyle dua…

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ         ...İstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde, istikbalden haber veren İmam-ı Ali (R.A.) ve Gavs-ı A'zam (K.S.) dahi, aynen hem bu asrımıza, hem o asra bakıp…

Verilen Maddi Manevi Rüşvetler

Verilen Maddi ve Manevi Ücretler Emirdağ Gayr-i Münteşir         Maddî-manevî bir sual münasebetiyle garib bir ihtar:         Şöyle ki: Denildi: Sen müdafaaatında demişsin: "Müslümanlar din terbiyesini terketse, anarşi olur. Başka…

Beşte Bir Olan Keyifli Hevesat

Beşte Bir Olan Keyifli Hevesat         Bu derleme Bediüzzaman Hazretlerinin yazdığı bir mektupta geçen "keyifli hevesat, beşte bir olmalıdır." İbaresinin yanlış anlaşılmalara mahal vermemesi adına hazırlanan ilmi bir tahlildir. Emirdağ…

Bir Tek Gayemiz Vardır

Bir Tek Gayemiz Var Bir tek gayemiz var; O da bu ahirzaman fitnesinde,ümmeti Muhammediyeyi (S.A.V) sahili selamete çıkaracak olan Risale-i Nur'un intişarı ile Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi (R.A)'ın meslek ve meşrebinin ilk…

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ-1

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ-1         ...İstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde, istikbalden haber veren İmam-ı Ali (R.A.) ve Gavs-ı A'zam (K.S.) dahi, aynen hem bu asrımıza, hem o asra bakıp…