Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

DERS KATEGORİLERİ

Risale-i Nur Ders Kategorileri – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

Kur’an-ı Kerim Meali Okumak Caiz midir?

Kur'an-ı Kerim Meali Okumak Caiz midir?         Kur'an-ı Kerim Meali Okumak Caiz midir? Kur'an-ı Kerim'i Tercüme Etmek Caiz midir?         Mühim bir sual: Bazı ehl-i tahkik derler ki: Elfaz-ı Kur'aniye ve zikriye ve sair tesbihlerin…

Huruf-u Mukatta – Video

Evail-i suredeki  ﺍﻟٓﻢٓ، ﻃَﺲٓ، ﺣَﻢٓ gibi huruf-u kudsiye-i şifriye-i İlahiye, hava zerratı içinde, zamansız münasebat-ı dakika-i hafiye tellerini ihtizaza getirecek birer düğüm ve birer düğme harfi olduklarını ve ferşten arşa manevî…

Has Talebelere Verilen Evlilik İzni

Has Talebelere Verilen Evlilik İzni         Sual: "Salahaddin hususî, kendine ait bir mes'eleyi soruyor. Dünya, hayat-ı içtimaiyeye bağlanmak istiyor. Madem o haslar içindedir, kat'iyyen Risale-i Nur'un hizmetine zararı varsa,…

Derd-i Maişet

DERD-İ MAİŞET 13.11.12         Beşincisi: Risale-i Nur'un bir talebesi, Risale-i Nur'a çalışamadığının bir sebebi, derd-i maişetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Biz de ona dedik: Risale-i Nur'a çalışmadığın için derd-i maişet sana…

Kadınlar

Kadınlar 09.03.07         ( Kâinatın bütün zerratı -müctemian ve münferiden- lisan-ı acz ve fakr ile vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettikleri Sâni'-i Hakîme hamdler, senalar, şükürler olsun. Ve kâinatın tılsımını açıp, âyâtını…

Sadakat

Sadakat         SADAKAT: Bir kimseye Allah için kalben bağlılık, Vefadarlık. *Bir mesleğin dustur ve kaidelerine hiç tasarruf etmeden ve tereddütsüz olarakbağlılık. Dustur ve tavsiyeleri tasarrauf etmeden aynen kabul edip bilfiil…

İlm-i cifre anahtar olacak bir ders

İlm-i Cifre Anahtar Olacak Bir Ders (Gayr-i Münteşir)         ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz.         Elcevap: Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hizmette bulunmuyoruz. İhtiyârımızın fevkinde,…

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı-1

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı - 1         Üstadın hayatı, külli hizmeti noktasından topluca iki büyük safha arzetmektedir.      Birincisi : Doğuşundan itibaren tahsil hayatı, Van'daki ikameti, İstanbula gelişi, siyasî hayatı, seyahatleri,…

Allah’a İman Mevzuu 2

Allah'a İman Mevzuu 2         102- (Ondördüncü Pencere) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ٭ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ٭ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ٭ اِنَّ رَبّىِ عَلَى كُلِّ…

Hem çok müşkilpesend olma

Hem Çok Müşkilpesend Olma         Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur'aniyeden başka hiçbir şeye âlet olamaz. Onun talebeleri muhtelif…

DERSHANE HİZMETLERİ ESASI

DERSHANE HİZMETLERİ ESASI         Üstadımız on sene evvel işaret ve büyük menfaatini beyan ettiği Nur medreselerinin şimdi bu zamanda açılma işi, tam tahakkuk safhasına girmiş bulunuyor...         Üstadımız, Barla'daki dokuz senelik…

Hanımdan Sahabe Olur mu?

Hanımdan Sahabe Olur mu?         ASHÂB : Peygamber Efendimize iman ederek O'nu gören ve müslüman olarak ölen kimseler.         Lügat itibariyle ashab, arkadaş manasına gelen "sâhib" kelimesinin çoğuludur. İslâm ıstılâhında "Hz.…

Bazı Eserlerin Nur’lara Perde Olması

BAZI ESERLERİN RİSALE-İ NUR'A PERDE OLMASI                                                                                                05-10-98         Risale-i Nur dairesinde bulunanlar fikir mahsulü olan eserleri, ilham eseri…

Gıybet / Gayr-i Münteşir

YİRMİ İKİNCİ MEKTUBUN HÂTİMESİNDEKİ BAHSE BİR ZEYLDİR اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا*         Gıybet şu âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kur’ân’da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve alçaktırlar. Gıybetin…