Kudüs Meselesi

Kudüs Meselesi 20.10.23     Kudüs; İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık için mukaddes bir şehirdir. Kudüs; İslamiyet’te Mirac’ın gerçekleştiği yer ve ilk kıble olması bakımından, Yahudilikte İsrail Krallığı’nın başkenti ve Hz. Süleyman’ın (as)…

OY KULLANMAK ŞİRK Mİ? HANGİ ÖLÇÜLERE GÖRE OY KULLANILMALI?

OY KULLANMAK ŞİRK Mİ? HANGİ ÖLÇÜLERE GÖRE OY KULLANILMALI?     Siyasi partilere oy vermek,günümüzde çokça konuşulan ve sorulan bir mevzudur.Bazı çevrelerce oy kullanmanın şirk olduğu iddia edilmekte gerekçe olarak; yönetimde Allah’u…

Yılbaşı Kutlaması Sesli Ders

Yılbaşı Kutlaması ile Alakalı Yazımızı Okumak İçin Tıklayınız… Yılbaşı Kutlaması ile Alakalı Sesli Dersimiz    Sesli Dersimizde Okunan Atıfların Dakikaları : 00:20 : Lem’alar / 115 21:36 : Emirdağ Lahikası…

Zelzele

Şu sure kat’iyyen ifade ediyor ki: Küre-i Arz, hareket vezelzelesinde vahy ve ilhama mazhar olarak emir tahtındadepreniyor. Bazan da titriyor. Sözler 171 p1 ZELZELE                                                  Ondördüncü Sözün Zeyli    بِسْمِ…

İman Nedir? Mahiyeti Nasıldır?

İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur. İMAN İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi…

Cübbeli Ahmed Hocaya Risale-i Nur’dan Cevaplar 1

Zaman zaman Bediüzzaman Hazretleri ve onun eserleri olan Risale-i Nurlar hakkında bazı çevrelerce kasıtlı ve haksız tenkidler yapılarak, Hizmeti Nuriyeye sed çekilmek istendiği bedihi bir hakikattır. CÜBBELİ AHMED HOCAYA RİSALE-İ…

Kıyamet Alametlerinden Duhan

…İmam-ı Ali (R.A.) onuncu mertebe-i ta’dadında onuncu sure olarak ve kıyamet ve leyle-i berata bakan وَبِسُورَةِ الدُّخَانِ فِيهَا سِرًّا قَدْ اُحْكِمَتْdeyip mana-yı işarîsiyle Onuncu Söz namında ve mertebesinde olan Haşir…

Zina

…. bir vakıa-i hayaliyede, şöyle bir temsilde gördüm ki: Ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki, o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum, gayet şenlik, parlak bir tiyatro…

Risale-i Nur’dan Fıkhi Tespitler ve Şer’i Kaideler

KİTABA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN BİLGİSAYAR İNDİRMEK İÇİN

Leyle-i Kadr

08.05.2021 aksami mubarek Kadir gecesi özel dersi …İnsanlarda (veli), cum’ada (dakika-i icabe), ramazanda (leyle-i kadir), esma-ül hüsnada (ism-i a’zam), ömürde (ecel) meçhul kaldıkça,sair efrad dahi kıymetdar kalır, ehemmiyet verilir. LEYLE-İ…

Meal Okuma Hakkında

Risale-i Nur yani Nurcular her meselelerini Risale-i Nur’dan görürler vegösterirlerve ordaki Kur’anî hükümlere bağlı kalırlar.Bu sabit kaidemiz icabınca bu mevzuyu da Risale-i Nur’dan araştıracağız.Risale-i Nur’da, Kur’an ve hadis tercüme meallerinin…

Latin harfleriyle Kur’an okumak caiz midir?

Latin harfleriyle Kur’an okumak caiz midir? Kur’anı Türkçe Okumak Caiz midir? Kur’anı öğrenmek için ders almağa çalışıyorsunuz. Sizin bildiğiniz yeni harfte noksanlar olduğu için, mümkün oldukça yeni harften okunmamak lâzım gelir.…

Siyasi Ehvenüşşer Ve Tercih Sebebi

…Hem Kur’an bizi siyasetten şiddetle men’etmiş. Evet Risale-i Nur’un vazifesi ise, hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi de dehşetli bir zehire çeviren küfr-ü mutlaka karşı, imanî olan hakikatlarla gayet kat’î…

İzdivac ve Refika-i Hayat Meselesi-1

İzdivac meselesi, günümüz insanının çokça medar-ı bahs ettiği ve bütün himmet ve gayretiyle ona çalıştığı mesailin başında gelmektedir. Şimdiye kadar bu mevzuu ele alan eserlerin büyük bir kısmı, yanlızca evliliği…

Cübbeli Ahmed Hocaya Risale-i Nur’dan Cevaplar 4

3- Risale-i Nur’da gayr-i Müslimlerin de “şehit” olabileceği ifadesinin geçtiğini ve bu düşüncenin ehl-i sünnete muhalif olduğu iddiası  Cevap:  Mezkür iddiaya ait cevaba geçmeden evvel ehl-i tahkik olmayan insanlar tarafından…

Cübbeli Ahmed Hocaya Risale-i Nur’dan Cevaplar 2

     Risale-i Nur’un dili ağır olup anlaşılması müşküldür.   Cevap:   Risale-i Nur külliyatında mezkur iddiaya cevap mahiyetinde olan hayli izahat vardır. Numune olarak birkaçını şöyle sıralayabiliriz; Risale-i Nur’un dili…

Hanımlarda Tesettürün Şerî Ölçüleri

“ Ey o Peygamber! Zevcelerine ve kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına hep söyle: cilbâblarından üzerlerini sıkı örtsünler, bu onların tanınmalarına, tanınıp da eza edilmemelerine en elverişli olandır, bununla beraber Allah bir…

Müctehid Bahsi

İctihadın, lügat manası güç, takat ve çaba anlamına gelen “cehd” kökünden “iftial” vezninde olup, bir şeyi elde etmek için olanca gücünü harcamak demektir. İstilahı manada İctihad, Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i…