Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

DERS KATEGORİLERİ

Muhterem Üstadım! Sizleri hatırladığım zaman size olan aşk ve muhabbetimden kalbim yanarak gözlerim yaşarıyor. Sizleri...
Allah’a iman mes’elesinin isbatındanönce, bu mevzuya aid bazı esasları ele alıyoruz:    1. İman, herkesin...
GÜNAH:f. Cezayı gerektiren amel. Dine aykırı iş. Allah’ın emirlerine uymayan hareket.  Kebire. C.) Büyük şeyler,...
Herşey herşeyinde ve her şe’ninde tek bir Hâlık-ı Zülcelal’e muhtaçtır. Evet kâinattaki mevcudata bakıyoruz ve...
Bediüzzaman Hazretleri ahirzamanda olmasına rağmen, nefsinde asr-ı saadeti yaşayan müstesna bir şahsiyettir. Böylesine büyük bir...
Evvela: Her asır başında hadîsçe geleceği tebşir edilen dinin yüksek hâdimleri olanasrın imamlarının sırları büyüktür....
Sual: ”Salahaddin hususî, kendine ait bir mes’eleyi soruyor. Dünya, hayat-ı içtimaiyeye bağlanmak istiyor. Madem o...
Sual : Risale-i Nur’ları yazmak ; bir saati bir sene nafile ibadeti kazandıran tefükkürî ibadet...
…Hadis-i sahihte rivayet edilen, “Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın geleceğini ve şeriat-i İslâmiye ile amel edeceğini, Deccalı...
… Gazetesi 23/7/1996 tarihindeki sayısında “Bir bilene soralım” köşesinde A.. G…. ismindeki sahıs, çok fahiş bir hata...
SUAL:Üstad Hazretlerinin Mevlana Halid-i Bağdadi’den devraldığı cübbeyi, kendinden sonra gelecek bir zatı tarif edip ona...
“BİRİNCİ NÜKTE:“Risale-i Nur’un en mühim bir esası şefkat olmasından, nisa taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle...
Yani: “İman eden ve iyi işler işleyen mü’minlere beşaret ver ki, altında nehirler akan Cennetler...
…. bir vakıa-i hayaliyede, şöyle bir temsilde gördüm ki: Ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım...
       ايمان، رسولِ أكرم عليه الصلاة والسلامكۡ تبليغ ايتديگى ضرورياتِ دينيه‌يى تفصيلاً و ضرورياتكۡ غيريسنى إجمالاً تصديق ايتمكدن حاصل اولان بر نوردر.        سؤال: عوامِ ناسدن،...
 “Şu kâinatın Hâlikı, her nev’de bir ferd-i mümtaz ve mükemmel ve cami’ halkedip, o nev’in...
FEDAKARLIK: Dâvası uğruna canını ve herşeyini feda eder derecesinde, her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs...
Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelen: Çok emarelerle ve bazı hâdiselerle kat’iyyen tahakkuk etmiş ki, Nur’un has...