Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

RİSALE-İ NUR

Tarikat -11)  EHL-İ TARİK ZATLAR RİSALE-İ NUR’DAN İSTİFADE ETMELİDİR. Nurlar, mektebleri tam nurlandırmağa başladı. Mekteb...
Tarikat -9-10) 9- NUR TALABESİ RİSALE-İ NUR HARİCİNDE BİR NUR ARAMAZ Nur talebelerinin, Risale-i Nur’un...
TARİKAT 1- TARİKAT NEDİR? Tarîk kelime itibariyle yol, Tarîkat ise tarz, meslek ve din hayatında takib...
Risale-i Nur’un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyac-ı manevî lisanıylaKur’andan gelmiş, yalnız o tercümanın...
Hayalin ile Nurşin Karyesi’ndeki Seyda (K.S.) hazretlerinin meclisine git. Ve o zatın sohbet-i kudsiyesi ile...
28.Mektub 6.Risale olan 6.Mes’ele (Haremeyn-i Şerifeyn’e Vehhabîlerin tasallutuna dairdir)  ‌بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ‌   ‌وَ...
1911 Şam Hutbesi Tarihçesi Şam’a gelişi ve Câmi-i Emeviye’de muhteşem bir hutbe ile İslâm Âleminin...
Dördüncü Âyetin وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ cümlesi makam-ı cifrîsiyle ve...
BEDİÜZZAMAN’IN RESMİ NÜFUS KAYITLARI   Bediüzzaman ve ailesinin nüfus bilgileri ile ilgili olarak Devlet kayıtlarında...
  Hem de itikadımdır ki: İstikbale hüküm sürecek ve her kıt’asında hâkim-i mutlak olacak yalnız...
BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN MÜJDE: CEMAAT VE KOMİTELERİN İSTİBDADI SON BULACAK   Deccallerin istinad noktaları olan gizli...
Muhterem kardaşımız; Kur’an Zariyat suresi 49. Ayet-i kerimede “Hem her şeyden iki çift yarattık ki...
  İşte o zaman müşahede ettim ki; ehl-i medeniyetin terakki diye zu’mettikleri şey, ancak bir...
AYASOFYANIN İBADETE AÇILMASI Bediüzzaman Hazretlerinin 1950-1960 yıllarının başbakanı olan merhum Adnan Menderese yazdığı mektubundaki isteklerinden...
Hem Denizli hapsi musibetinden evvel Üstadımız buyururlardı ki: “Kardeşlerim, Risale-i Nur’a birkaç cihette hücum hissediyorum,...
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ...
KADINLAR 09.03.07   ( Kâinatın bütün zerratı -müctemian ve münferiden- lisan-ı acz ve fakr ile...
DERD-İ MAİŞET 13.11.12 Beşincisi: Risale-i Nur’un bir talebesi, Risale-i Nur’a çalışamadığının bir sebebi, derd-i maişetin...