Take a fresh look at your lifestyle.

Çocuk Derlemesi 2

Çocuk Derlemesi 2 Çocukların Yağmursuzluktan ve Yağmur Duasından Bütün Ni'metlerin Allah'ın Verdiğini Anlamaları:         "Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu sualine cevabdır.         Sual:…

Kur’an Nedir ? Tarifi Nasıldır ?

Kur'an Nedir ? Tarifi Nasıldır ?         Fesahat: Sözün; lâfız, mâna ve âhenk itibariyle kusursuz olmasıdır. Fasâhatin daha yüksek derecesine belâgat denir ki; fasih bir sözün, yerine ve adamına göre söylenmesidir.         Belagat:…

Has Talebelere Verilen Evlilik İzni

Has Talebelere Verilen Evlilik İzni         Sual: "Salahaddin hususî, kendine ait bir mes'eleyi soruyor. Dünya, hayat-ı içtimaiyeye bağlanmak istiyor. Madem o haslar içindedir, kat'iyyen Risale-i Nur'un hizmetine zararı varsa,…

Allah’a İman Mevzuu 2

Allah'a İman Mevzuu 2         102- (Ondördüncü Pencere) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ٭ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ٭ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ٭ اِنَّ رَبّىِ عَلَى كُلِّ…

Hem çok müşkilpesend olma

Hem Çok Müşkilpesend Olma         Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur'aniyeden başka hiçbir şeye âlet olamaz. Onun talebeleri muhtelif…

Allah’u Ekber

Allah'u Ekber         Ehadiyet-i zâtiyesiyle beraber doğrudan doğruya herşeyin dizgini onun elinde; herşeyin anahtarı kabzasında, herşeyin nasiyesini tutuyor; bir iş bir işe mani olmuyor. Bütün eşyada, bütün ahvaliyle bir anda tasarruf…

Hatim Duası

Hatim Duası         Aziz, sıddık kardeşlerim!         Evvelâ: Asâ-yı Musa'nın hitamı ve Zülfikar'ın da yakında çıkması, o müşkilâtlı havalide büyük bir muvaffakiyettir. İnşâallah fütuhat-ı mühimmenin bir anahtarı olacak.        …

Kizb ve Sıdk

Kizb ve Sıdk         KİZB: Yalan söyleme,yalan,sıdkın zıddı.         SIDK: Doğru söz, Hakikata muvafık olan *Bir şeyin her hususu tam ve kâmil olması. *Ahdinde sabit olmak. *Peygamberlere mahsus en mühim beş hasletten birisi. *Kalb…

Beşinci Mektubun Tamamı

Beşinci Mektubun Tamamı         Ehli Hak, yalnız hak için bahse girişmeli. Hak için bahse girişen izhar-ı fazl etmez. Yalnız Hakkı arar. Hak hangi tarafta olursa olsun, kemal-ı şevk ile alır. Hatta hak, hasım tarafında olsa, hâlis bir…

Said Tillovi (Özdemir)in Üstada Yazdığı Mektub

Said Tillovi (Özdemir)in Üstada Yazdığı Mektub 144 NO.LU ME'HAZ  بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ         Pek muhterem ve çok sevgili aziz üstadım Bediüzzaman Hazretleri!…

Kadınlarda Haya Duygusu Nasıl Olmalı?

KADINLARDA HAYA DUYGUSU         Haya gibi duygular, inanıp benimseyerek yaşanan dinî hayatın, yani şeair denen İslâm adetlerine uymanın neticesiolarak gelişir. Günümüzde münafık cereyanlar tarafından aşılanan ve alıştırılan İslâm âdabına…

Azami İhlas

Azami İhlas بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اَلاَ لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ayetiyle ve هَلَكَ النَّاسُ اِلاَّ الْعَالِمُونَ…

Adem (Hiçlik) ’in Cehennem’den Eşeddiyeti

Adem (Hiçlik) 'in Cehennem'den Eşeddiyeti         Çünki bir daha dönmemek üzere zeval ise; şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nıkmete ve aklı, meş'um bir âlete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikat-ı rahmetin intifası…

Risale-i Nur Nedir?

Risale-i Nur Nedir ?         RİSALE-İ NUR, Kur'anın i'caz-ı manevîsinin tefsiri olup, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından 1920-1960 seneleri arasında telif edilmiş olan eserlerdir.Risale-i Nur isminin verilişi eserlerinde şöyle…

Gaflet Veren Haller

Gaflet Veren Haller         Gaflet: Dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık. En mühim vazifeyi düşünmeyip, Cenab-ı Hakk'a itaat gibi işleri bilmeyip, başka kıymetsiz şeylerle uğraşmak. Nefsine ve hevesâtına tâbi olarak Allahı ve…

Peygamberimizin (A.S.M.) Manevî Şahsiyeti

Peygamberimizin (A.S.M.) Manevî Şahsiyeti         "Şu kâinatın Hâlikı, her nev'de bir ferd-i mümtaz ve mükemmel ve cami' halkedip, o nev'in medar-ı fahri ve kemali yapar. Elbette esmasındaki İsm-i A'zam tecellisiyle, bütün kâinata…