Take a fresh look at your lifestyle.

Hizmet İçin Para Toplama

        SUAL: Risale-i Nur Hizmetinde insanlardan aidat adı altında para toplamak doğrumudur. Üstad'ımız hayatı boyunca insanlardan istiğna etmiştir kimse bunu inkar edemiyor. Ama para toplarken bunu kendi adımıza değil hizmet adına…

Risale-i Nur Okuma 4

Risale-i Nur Okuma 4 Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayın .Net 2.0 Uygulaması yüklemek için burayı tıklayın. Link 2 Kurulumdan önce yüklemeniz gerekmektedir.

Evlenmekte Denklik Ölçüsü Nedir?

Şer'an koca, karıya küfüv olmalı(*), yani birbirine münasib olmalı. Bu küfüv ve denk olmak, en mühimmi diyanet(**) noktasındadır. Lem'alar 197  Başka önemli bir denklik ölçüsü de seciyeten (ahlâken) denk olmaktır ki, o da şöylece…

Üstadımız Said Nursi ile Karıştırılan Zatlar

MÜHİM BİR İLTİBAS         Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri son asırlarda yaşamış gerek İslam dünyası gerek tüm dünyanın gördüğü en büyük mütefekkirlerdendir. Dini ilimlerle beraber fen ve felsefe sahasında da çok ileri malumata malik…

Kur’anı Kimler Tefsir Edebilir?

Kur'anı Kimler Tefsir Edebilir?     Kur'anın manalarının keşfi ve tefsirlerde ayrı ayrı mehasininin cem'i, hem zamanın çalkamasıyla ve fenlerin keşfiyle cilvelenen, tezahür eden Kur'an'ın hakikatlerinin tesbiti için elzemdir ki: …

Emirdağ-2’ye aid gayrı münteşir

Emirdağ - 2'ye Aid Gayrı Münteşir          Biz Nur talebeleri ve Risale-i Nur'un fahrî avukatları, Risale-i Nur'dan imanını kurtaran yüzbinler müslümanların namına bu mahkemeden soruyoruz ki:         Dört mahkeme beraetine karar…

İbadet Neden Yapılır?

İbadet Neden Yapılır ?    …saadet-i uhreviye gibi saadet-i dünyeviyeye dahi medar olan hakaik-i diniyenin fevaid-i dünyeviyesi, yalnız müreccih (tercih edici) ve teşvik edici derecesinde olabilir. Eğer illet derecesine çıksa ve o amel-i…

Müzik Dinlemek Günah mıdır?

Müzik Dinlemek Günah Mıdır ?         Müziğin dinlene bilir veya dinlenemezliğine dair  bir çok rivayet mevcuddur. Bu rivayetlerin ifade edebileceği en öz ve kapsamlı mana Üstad hazretleri tarafından ölçüleriyle şöylece hulasa…

Tarikat (9-10)

Tarikat (9-10)          9- NUR TALABESİ RİSALE-İ NUR HARİCİNDE BİR NUR ARAMAZ        Nur talebelerinin, Risale-i Nur'un yüksek, kıymetdar hizmet-i imaniyesine kanaat edip başka dairelerle meşgul olmadıklarını belirten Bediüzzaman…

Cadde-i kübra nedir?

Cadde-i Kübra Nedir ? Cadde-i kübra-yı Kur'aniye nedir? bu caddede yer almanın şartları nelerdir? Bu caddede olup olmadığımızı nasıl anlayacağız.        Cadde-i Kübra: En selâmetli yol. Akıl ve kalbi beraber terbiye ve talim eden;…

Gıyaben Cenaze Namazı Kılınır mı?

        Gıyaben Cenaze Namazı Kılmak Caizdir.         …-nakl-i sahih-i kat'î ile- imana gelen Habeş Meliki olan Necaşî, Hicretin yedinci senesinde vefat ettiği gün (Peygamberimiz) ashabına haber vermiş, hattâ cenaze namazını kılmış. Bir…

28. Mektub 6. Risale olan 6. Mes’ele

28.Mektub 6.Risale olan 6.Mes'ele (Haremeyn-i Şerifeyn'e Vehhabîlerin tasallutuna dairdir)  ‌بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ‌ ‌وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً‌ Aziz kardeşim!…

Münakaşa ve Münazarada Bazı Usûller

Münakaşa ve Münazarada Bazı Usûller ...mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir.  Mektubat 42 …dakik mesail-i imaniyeyi, mizansız mücadele suretinde cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele…

Hukuk-u Şar’d de Kadının Miras Hakkı

Hukuk-u Şar'd de Kadının Miras Hakkı         Muhakemesiz medeniyet, Kur'an kadına sülüs verdiği için âyeti tenkid eder. Halbuki hayat-ı içtimaiyede ekser ahkâm, ekseriyet itibariyle olduğundan; ekseriyet itibariyle bir kadın, kendini…