Take a fresh look at your lifestyle.

Şükür – 2

Şükür 2 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( Kâinatın bütün zerratı -müctemian ve münferiden- lisan-ı acz ve fakr ile vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettikleri Sâni'-i Hakîme hamdler, senalar, şükürler olsun. Ve kâinatın…

Şapka Takmak Caiz midir?

Şapka Takmak Caiz Midir ?         …hadîste: "Âhirzamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar, alnında (Hâzâ kâfir) yazılmış bulunur." diye hadîs var(*) deyip benden sordular. Dedim: "Bir acib şahıs, bu milletin başına geçer ve sabah…

Gayr-i Münteşirler Bilinmeli Mi?

GAYR-İ MÜNTEŞİRLER BİLİNMELİ Mİ?         Risale-i Nur'un haslar dairesi, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini temsil ettiklerinden bu daire mensupları Risale-i Nur'a ve hizmetine her cihette sahip çıkmaları zaruridir.         Bunun da…

Dünya Yuvarlak mıdır, Kabe Ne Taraftadır?

Dünya Yuvarlak Mıdır, Kabe Ne Taraftadır ?         Arzın kürevi oluşu ve Namazlarda şart olan İstikbal-i Kıble         Sual: Küre-i Arz'ın kürevî olduğuna dair bir âyet var mı ve hangi surededir? Müstevî veya kürevî olduğunda…

Cemaatla Kılınan Namazın Fazileti ve Sırrı

Cemaatla Kılınan Namazın Fazileti ve Sırrı         …Ramazanda mescide gidemedim. Bazan yalnız namazımı kıldım. Cemaatle kılınan namazın yirmibeş sevabından ve hayrından(*) mahrum kaldım. Mektubat 65         Ancak …mescide gidip…

Sabırsızlığa Misal

        Şu sabırsızlıkta misâlin şöyle bir sersem kumandana benzer ki: Düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş ve ona taze bir kuvvet olduğu halde, o tutar, mühim bir kuvvetini sağ cenâha gönderir, merkezi…

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı-2

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı - 2         Van'a muvasalat ettikten sonra, aşâiri (aşiretleri) dolaşarak içtimaî, medenî, ilmî derslerle onları irşada çalışmıştır. Bu hususta, sual-cevap halinde, "Münâzarat" isimli bir kitab neşretmiştir.…

ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ

ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ         İbn Ömer (r.a) Peygamber'in (s.a.v) şöyle dediğini nakletti: "Kim tahir/temiz olarak uyursa onun kılları arasında bir melek geceler. Gecenin bir saatinde bu kimse uyanırsa melek onun için şöyle dua…

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ         ...İstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde, istikbalden haber veren İmam-ı Ali (R.A.) ve Gavs-ı A'zam (K.S.) dahi, aynen hem bu asrımıza, hem o asra bakıp…

Verilen Maddi Manevi Rüşvetler

Verilen Maddi ve Manevi Ücretler Emirdağ Gayr-i Münteşir         Maddî-manevî bir sual münasebetiyle garib bir ihtar:         Şöyle ki: Denildi: Sen müdafaaatında demişsin: "Müslümanlar din terbiyesini terketse, anarşi olur. Başka…