Teknolojik Harikaların Su-i İstimal Edilmesi

Teknolojik Harikaların Su-i İstimal Edilmesi         Bu medeniyet-i hazıranın hârikaları, beşere birer nimet-i Rabbaniye olmasından, hakikî bir şükür ve menfaat-ı beşerde istimali iktiza ettiği halde, şimdi görüyoruz ki: Ehemmiyetli bir kısım insanı tenbelliğe ve sefahete ve sa’yi…

Hakikatlerin Bürhanları Olan Risaleler

Hakikatlerin Bürhanları Olan Risaleler          İkinci Mes’ele: Sözler namındaki yazılan risaleler Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanın bir nev’ tefsir-i hakikisi olduğunu ve o tefsirin te’lifinde merci’ ve me’haz ve hakiki…

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN MÜJDE:

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN MÜJDE: CEMAAT VE KOMİTELERİN İSTİBDADI SON BULACAK         Deccallerin istinad noktaları olan gizli masonluk ve dinsizlik komiteleri, hakim oldukları devletlerde çok büyük bir güç gibi…

Esma ve Sıfat-ı Nebi (A.S.M)

Esma ve Sıfat-ı Nebı (A.S.M)     İndirmek İçin Tıklayın…

Risale-i Nur’un Beş Devresi

Risale-i Nur’un Beş Devresi         Dördüncü Âyetin  وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ         cümlesi makam-ı cifrîsiyle ve baştaki âyetin işaretleri…

Tarikat (1-2-3-4) Tarikat Nedir ? Tasavvuf Nedir ?

TARİKAT 1- TARİKAT NEDİR?         Tarîk kelime itibariyle yol, Tarîkat ise tarz, meslek ve din hayatında takib edilen metod manasındadır. Tarikatın Istılahi manası ise: Yeme, içme, uyuma gibi…

Kur’an ın Altı Ciheti Nuranidir

Altı Cihati

Korku Namazı Nedir, Nasıl Kılınır?

Korku Namazı Nedir, Nasıl Kılınır ?         Korku Namazı: İnsanı helakete sürükleme ihtimali kuvvetli olan; düşman saldırısı, yangın, sel felaketi, fırtına ve sair gibi ciddi tehlikeler karşısında…

A’yan-ı Sâbite

A’yan-ı Sâbite (Bak: Levh-i mahfuz- Vücud-u haricî- Vücud-u ilmî) Muhteva 1- A’yan-ı sâbite tabir edilen mevcudat-ı ilmiye 2- A’yan-ı sâbite ile alâkalı bazı kısımlar 3- Mevcudat-ı ilmiye ilm-i İlâhîde ezelî…

Resimli Vecizeler – 1

Resimli Vecizeler – Risale Dersleri Resimli Vecizeler – Risale Dersleri Resimli Vecizeler – Risale Dersleri Resimli Vecizeler – Risale Dersleri Resimli Vecizeler – Risale Dersleri Resimli Vecizeler – Risale Dersleri…

Hizmet İçin Para Toplama

        SUAL: Risale-i Nur Hizmetinde insanlardan aidat adı altında para toplamak doğrumudur. Üstad’ımız hayatı boyunca insanlardan istiğna etmiştir kimse bunu inkar edemiyor. Ama para toplarken bunu kendi…

Risale-i Nur Okuma 4

Risale-i Nur Okuma 4 Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayın .Net 2.0 Uygulaması yüklemek için burayı tıklayın. Link 2 Kurulumdan önce yüklemeniz gerekmektedir.  

Evlenmekte Denklik Ölçüsü Nedir?

Şer’an koca, karıya küfüv olmalı(*), yani birbirine münasib olmalı. Bu küfüv ve denk olmak, en mühimmi diyanet(**) noktasındadır. Lem’alar 197  Başka önemli bir denklik ölçüsü de seciyeten (ahlâken) denk olmaktır ki, o da şöylece…

Üstadımız Said Nursi ile Karıştırılan Zatlar

MÜHİM BİR İLTİBAS         Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri son asırlarda yaşamış gerek İslam dünyası gerek tüm dünyanın gördüğü en büyük mütefekkirlerdendir. Dini ilimlerle beraber fen ve felsefe…

Kur’anı Kimler Tefsir Edebilir?

Kur’anı Kimler Tefsir Edebilir?     Kur’anın manalarının keşfi ve tefsirlerde ayrı ayrı mehasininin cem’i, hem zamanın çalkamasıyla ve fenlerin keşfiyle cilvelenen, tezahür eden Kur’an’ın hakikatlerinin tesbiti için elzemdir ki: Muhakkikîn-i ülemadan…

Neden peygamberlerin meslekleri ve ibadetleri birbirine muhaliftir?

    S- Peygamberlerin meslekleri birbirine uymadığı gibi, ibadetleri de birbirine muhaliftir. Bunun esbabı nedir?    C- İtikad ve amelde, usûl ve ahkâm-ı esasiyede peygamberlerin hepsi daimdirler, sabittirler, müttehiddirler. İhtilaf ve tefavütleri, ancak…

Emirdağ-2’ye aid gayrı münteşir

Emirdağ – 2’ye Aid Gayrı Münteşir          Biz Nur talebeleri ve Risale-i Nur’un fahrî avukatları, Risale-i Nur’dan imanını kurtaran yüzbinler müslümanların namına bu mahkemeden soruyoruz ki:  …

İbadet Neden Yapılır?

İbadet Neden Yapılır ?    …saadet-i uhreviye gibi saadet-i dünyeviyeye dahi medar olan hakaik-i diniyenin fevaid-i dünyeviyesi, yalnız müreccih (tercih edici) ve teşvik edici derecesinde olabilir. Eğer illet derecesine çıksa ve o amel-i hayrın…