Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

DERS KATEGORİLERİ

İzdivac meselesi, günümüz insanının çokça medar-ı bahs ettiği ve bütün himmet ve gayretiyle ona çalıştığı...
Hem refika-i hayatını, rahmet-i İlâhiyyenin mûnis, lâtif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et....
Şu sure kat’iyyen ifade ediyor ki: Küre-i Arz, hareket vezelzelesinde vahy ve ilhama mazhar olarak...
Hüsn-ü zann kelime manası olarak “güzel düşünce” anlamına gelirken; ıstılahî manada, bir kişinin iyi niyetli...
…Kat’î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkikî yapmanın en kısa...
Zaman zaman Bediüzzaman Hazretleri ve onun eserleri olan Risale-i Nurlar hakkında bazı çevrelerce kasıtlı ve...
     Risale-i Nur’un dili ağır olup anlaşılması müşküldür.   Cevap:   Risale-i Nur külliyatında mezkur...
2- Risale-i Nur bir tefsir değildir.  Cevap:  Derlememizin başında  arz ettiğimiz vecihle bu neşriyat, münekkid...
3- Risale-i Nur’da gayr-i Müslimlerin de “şehit” olabileceği ifadesinin geçtiğini ve bu düşüncenin ehl-i sünnete...
…İman hizmeti, iman hakaikı, bu kâinatta herşeyin fevkindedir;hiç bir şeye tâbi’ ve âlet olamaz. Fakat...
…Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kırba denilen deriden bir kap sudan abdest aldı, sonra elini içine...
Sual : Risale-i Nur’ları yazmak ; bir saati bir sene nafile ibadeti kazandıran tefükkürî ibadet...
SUAL: Risale-i Nur Hizmetinde insanlardan aidat adı altında para toplamak doğrumudur. Üstad’ımız hayatı boyunca insanlardan...
Üstadın hayatı, külli hizmeti noktasından topluca iki büyük safha arzetmektedir.              Birincisi : Doğuşundan itibaren...
Bundan sonra; İstanbul’da fazla kalmaz, Van’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrılır… Tarihçe-i Hayat. 78 p5  ...
Âhiret kardeşim Hulusi Bey’e! Sizin gibi hakiki kardeşlerimle uzaklığın alâmeti olan mükâtebe, âdetim değil. Çünki...
Maddî-manevî bir sual münasebetiyle garib bir ihtar: Şöyle ki: Denildi: Sen müdafaaatında demişsin: “Müslümanlar din...
“DÖRDÜNCÜ SUALİNİZ: Yani sizin değil, İmam Ömer Efendinin suali ki, bedbaht bir doktor, Hazret-i İsâ...