MEVLİD-İ ŞERİF DERSİ

Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

DERS KATEGORİLERİ

İstikbalden haberler veren sırlarla dolu bir şiir Eddaî, “Duacınız. Mâlum bir duacı. Hayrınızı isteyen” anlamında...
  ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ       …İstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrımıza hem o...
Cadde-i kübra-yı Kur’aniye nedir? bu caddede yer almanın şartları nelerdir? Bu caddede olup olmadığımızı nasıl anlayacağız....
KİTABA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN BİLGİSAYAR İNDİRMEK İÇİN
ASRIN MÜCEDDİDİNİ VE ŞAHS-I MANEVÎSİNİ TANIMANIN LÜZÜMU Dinsizliğin komitecilikle kazandığı kuvvete karşı, müceddidin de bir...
ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ İbn Ömer (r.a) Peygamber’in (s.a.v) şöyle dediğini nakletti: “Kim tahir/temiz olarak uyursa...
                               بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ     ( Kâinatın bütün zerratı -müctemian ve münferiden- lisan-ı acz...
                       ŞÜKÜR 1                                         4/.10.4.09                                 ...
               VESVESE           13.02.09 بِسْمِ اللَّهِ...
Cenab-ı Hakk’ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sair geleceğini ve...
…İmam-ı Ali (R.A.) onuncu mertebe-i ta’dadında onuncu sure olarak ve kıyamet ve leyle-i berata bakan...
Fesahat: Sözün; lâfız, mâna ve âhenk itibariyle kusursuz olmasıdır. Fasâhatin daha yüksek derecesine belâgat denir...
Şu kâinattaki mevcudatın birbirine teavünü, tecavübü, tesanüdü gösterir ki; umum mahlukat, birtek Mürebbi’nin terbiyesindedirler. Birtek...
Risale-i Nur’un haslar dairesi, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini temsil ettiklerinden bu daire mensupları Risale-i Nur’a...
ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ       …İstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrımıza hem o asırlara...
Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Denizli makinesi şimdilik işlemediğinde bir hayır var. Hem birden üç makinenin,...
ÜSTADIN GİZLİ İSMİ Hadîs-i sahihte rivayet edilen: “Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın geleceğini ve şeriat-ı İslâmiye ile...
    Üstad Hazretleri ,Nur talebeleri genişliğinde yapılan mektuplaşmaların toplandığı Yirmiyedinci muktubu, bir müzakere salonuna benzetip der...