Aranan Kelime: çocuk terbiyesi

Çocuk Derlemesi 1

“…Baktım ki,o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum, gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi nazar-ı dikkati celbeder, herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı. Dikkat ettim ki, o sarayın efendisi kapıya gelmiş, it ile oynuyor ve oynamasına yardım ediyor. Hanımlar, yabani gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Yetişmiş kızlar dahi, çocukların oynamasını tanzim ediyorlar.Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını …

Devamı »

Çocuk Terbiyesi

“BİRİNCİ NÜKTE:“Risale-i Nur’un en mühim bir esası şefkat olmasından, nisa taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur’la fıtraten alâkadardırlar. Ve lillahilhamd, bu fıtrî alâkadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakârlık, hakikî bir ihlası ve mukabelesiz bir fedakârlık manasını ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var. Anne şefkatinin evlâdı hakkında su-i istimali “BİRİNCİ NÜKTE:“Risale-i Nur’un en mühim …

Devamı »

Çocuk Derlemesi 2

“Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu sualine cevabdır. Sual: Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faidesiz kaldı; iki-üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden? Elcevab:Yağmursuzluk, bu çeşit dua ve namazın vaktidir, illeti ve hikmeti değil. Çocukların Yağmursuzluktan ve Yağmur Duasından Bütün Ni’metlerin Allah’ın Verdiğini Anlamaları: “Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin …

Devamı »

Çocuk Derlemesi 3

Ey hanesinde ihtiyar bir vâlide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel-mânde veya âciz, alîl bir şahıs bulunan gafil!. Şu âyet-i kerimeye dikkat et bak: Nasılki bir âyette, beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar vâlideyne şefkati celbediyor.Evet dünyada en yüksek hakikat, peder ve vâlidelerin evlâdlarına karşı şefkatleridir. Ve en âlî hukuk dahi, onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. …

Devamı »