Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

DERS KATEGORİLERİ

Üçüncü Sebeb: Göz ile görünecek lafzi nakşi mezayalar mananın hüsnünden ve cemalinden ve intizamından ileri...
Beşinci Mes’ele Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyanda tevâfukâtın (Hâşiye) envaı var. tevâfukât-ı nakş-ı lafzîden başka tevâfukât-ı maneviyesi...
Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın ikiyüz aksam-ı i’câziyesinden nakşî bir kısmını gösterecek bir tarzda, Kur’an-ı Azîm-üş Şân’ı,...
Şimdi büyük üstadım! Siz unutulmuş zannetmeyiniz fakat ne çare ki, zaman böyle iktiza ediyor. Burada...
Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi...
”Ceylan zaman naziktir. Nurların faaliyeti vaktinde çok dikkat lazımdır. Nura ve bizim nurların selameti ve...
İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz. Elcevap:Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hiz­mette bulunmuyoruz....
“ Ey o Peygamber! Zevcelerine ve kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına hep söyle: cilbâblarından üzerlerini sıkı...
Günümüzde çokça medarı bahs olan “Kürd meselesi”, bu vatan evladının kabil-i iltiyam olmayan bir yarası...
İki karn sahibi demek olan Zülkarneyn, karn kelimesinin muhtelif manalarına göre izah edilir. Karn’ın asır...
Risale-i Nur’un fevkalâde kıymetini kırmak ve fütuhatına sed çekmek için gizli din düşmanları tarafından Üstad...
Aziz, sıddık kardeşlerim! Yine tekrar hem bayramınızı, hem Feyzi’lerin ve Nazif ve Halil İbrahim gibi...
Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir.Hiçbir şeye tabi olamaz.Hakikat-ı...
Risale-i Nur Ve Son Müceddid Her yüz senede Cenab-ı Hak bir müceddid-i din gönderiyor.” (Barla...
Adem (Hiçlik) ’in Cehennem’den Eşeddiyeti Çünki bir daha dönmemek üzere zeval ise; şefkati musibete, muhabbeti...
Mesleğimiz Mesleğimiz terk-i enâniyet ve uhuvvet dir. 13.Ş: 343 Mesleğimiz şükürdür. Ve her şey’de bir...
Alenî Neşriyat Bu derleme Risale-i Nur’u nazara vermeden ve ismini söylemeden veya yazmadanyalnız Risale-i Nurdan...
Gençlik Hevesatı Nev-i beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe-i istikbal ve akibet-bînlik adesesiyle, gayet şaşaalı bir gece...